Meer over Jan

Na een studie (drs) Biofysica aan de RULeiden, met bijvakken informatica, didactiek en bedrijfskunde, en (drs) bedrijfskundige informatica aan de Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft heeft hij zijn diensttijd als ROAG-vaandrig bij de luchtmacht doorgebracht. Hij was organisatie-adviseur bij de Directie DGW&T en heeft daar een aantal ICT-projecten opgezet middels een ‘data oriented’ methode.

Jan heeft 8 jaar gewerkt bij AT&T en Philips Telecommunicatie, in de IT, in veel functies, waaronder Account Manager en Hoofd ICT en in de logistiek, waaronder een functie als productie manager. Hier behaalde hij het certificaat CPIM, Certified in Production and Inventory Management. Na trainingen in methoden en technieken voor systeemontwikkeling, een leergang informatie-analyse, kwaliteitsbeheersing (TQM, PQMI), Just in Time (JIT), Theory of Constraints (Goldratt, TOC), Lerende Organisatie (Peter Senge) heeft hij geleerd met groepen om te gaan. In de praktijk van alle dag het 4C-model ontwikkeld: de samenhang tussen organiseerprocessen en resultaten. De 4C’s staan voor Communiceren, Vertrouwen (Confiding), Betrokken zijn (Committing) en Samenwerken (Co-operating). Tevens heeft hij hier gewerkt met (spel)simulaties en games. Onderdeel van zijn werk was steeds het trainen van medewerkers in methoden en technieken.

Daarna heeft hij onder naam LOGISENS (1992) als sparring partner gewerkt in veel logistieke verbeteringsprogramma’s. Hij heeft onder meer gewerkt in transport, opslag, papier (proces)industrie, chemische (batchgewijze) industrie en in de grote serie (verpakkings)industrie, zowel in Nederland als in België en een korte tijd in Italië. Vervolgens heeft hij een eigen aanpak voor het ondersteunen van besluitvormingsprocessen ontwikkeld, in een aantal jaren als senior consultant bij Createch Management Consultancy, als Manager Management Consultancy bij Roccade Industrious en als zelfstandig facilitator.

Met Godard van Randwijck heeft hij onder de naam mind@workSamen Beslist Beter Besluiten (1996) een applicatie, minds2gather, ontwikkeld als hulpmiddel voor het faciliteren met computers ontwikkeld: brainstormen in computers gecombineerd met clusteren van de op Euro+Forms afgedrukte ideeën. De methode is de afgelopen jaren in zeer verschillende situaties met succes toegepast.

In samenwerking met het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie heeft hij een onder meer een aanpak ontwikkeld voor het regisseren van complexe bestuurlijke vraagstukken: BeleidsRegie. Met het IMI heeft hij een reeks master classes systemisch werken ontwikkeld en gegeven.

In zijn aanpak mengt hij de metapraxis – praxis is: doe-het-zelf, meta is: over – rust op ‘Creating Paths of Change’ van Will McWhinney, ‘met The Fifth Discipline‘ van Peter Senge en ‘Paradoxes of Group Life‘ van Smith en Berg. In zijn werk gebruikt hij de axioma’s op het gebied van communicatie van Paul Watzlawick. In 2012 verscheen “Faciliteren als Tweede Beroep – Omgaan met Veranderingen” bij Uitgeverij Gelling.

Jan werkt in een netwerk van consultants en facilitators, met onder meer Neuland, Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) en Mobilé Performance Improvement. Jan is lid van de pool van facilitators van het LEF Future Center. Jan is gecertificeerd als professioneel facilitator (CPF) conform de eisen van de IAF (International Association of Facilitators). Hij is mede-oprichter van de IAF-Benelux, een dochter van de International Association of Facilitators en haar rechtsopvolger, de vereniging IAF Chapter Netherlands.

Jan Lelie is getrouwd en de vader van twee kinderen: Titia (1987) en Michiel (1989); Hij woont in Den Haag.

e-mail: informatie aanvraag formulier
e-mail adres: info apenstaartje mindatwork punt nl
telefoon: + 31 (0)70 3243475
mobiel: + 31 (0)65 4685114
Bezoek:
Van Diepenburchstraat 14
2597 PT Den Haag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *