Diensten

mind@work levert producten en diensten om besluitvorming verbeteren. Al deze diensten hebben gemeenschappelijk dat ze het communiceren, het vertrouwen, de samenwerking en de betrokkenheid van de deelnemers vergroten om merkbaar betere resultaten te bereiken. De algemene term hiervoor is faciliteren. Daarbinnen heeft mind@work een aantal producten en diensten ontwikkeld.

BeleidsRegie ontwikkeld voor met name overheden om de regievoering over complexe, meerjarige beleidsveranderingen met deelnemende “rollen” waarover geen directe zeggenschap bestaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *