BeleidsRegie

BeleidsRegie (de link opent een nieuwe pagina) is ontwikkeld voor met name overheden om de regievoering over complexe, meerjarige beleidsveranderingen met deelnemende “rollen” waarover geen directe zeggenschap bestaat.

BeleidsRegie is ontwikkeld naar aanleiding van de vraag van klanten, ontwikkeld op basis van “De Wereld is Toneel” van Eric Vos. Met Hellie van Hout en Tom Egyedi van het IMI, Instituut voor Maatschappelijke Innovatie en een regisseuse, Rea Staats, hebben we onder meer op basis van organisatie opstellingen werkvormen ontwikkeld waarmee we deelnemers grip laten krijgen op het proces van regisseren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *