MasterLabs “Omgaan met Systemen”

Machtsstrijd om de ruimte

Paradox: Machtsstrijd om de ruimte

MasterLabs “Omgaan met Systemen” zijn laboratoria om kennis te maken met inzichten op het gebied van omgaan met (veranderen) van systemen. Deze kennismaking gaat verder dan alleen theorie. In deze MasterLabs doen we ook: we oefenen, experimenteren, spelen met de ideeën, principes, inzichten en ervaringen van de “meesters”. MasterLabs zijn interactieve trainingen. Aan het eind van een lab ben je in staat het geleerde in de eigen situatie toe te passen.

In samenwerking met het IMI en enige mensen uit het netwerk van het IMI, de IntIMI, brengen we met enige regelmaat MasterLabs over verschillende manier van omgaan met systemen.
 Lijst Masterclasses “Omgaan met systemen”

Morele systemen die het organiseren kleuren – Julien Haffmans:  22 december 13.30-17.00
De ontvangst van de ander -Tom Egyedi: 13 januari   13.30-17.00
Leren van de natuur – Marieke van der Werf: UITGESTELD
Systemen in denken; denken in systemen – Jan Lelie: 22 februari, 13.00 =- 17.30
Taal is niet zo mijn ding – Rene Tol:  18 maart  13.30-17.00
Patronen in taal en ons narratieve zijn – Floor Basten 1 april 13.30 17.00

Systemen in denken; denken in systemen
Op 22-2-11 was er een Lab over systeemdenken en doen. Daarin besprak ik onder meer het 4C-model. Meer informatie daarover vind je op de pagina’s over het 4C-model.

Dan opeens besef je: mijn probleem is iemands anders oplossing! En je oplossing blijkt een probleem voor iemand anders; of voor heel veel anderen. Dat gebeurt lokaal, op meso-niveau en op globaal niveau. Hoe nu verder? De situatie met elkaar analyseren en conclusies trekken. Maar hoe dat je dat praktisch, open, neutraal? Systeemdenken biedt een taal die los staat van de deelnemers aan de situatie.

Paradoxen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *