tHûisinfaciliteren.nl

tHûis in Faciliteren – in ontwikkeling – biedt voor vergaderlocaties, opdrachtgevers en facilitators diensten aan op het gebied van begeleiden, modereren, faciliteren, voorzitten van bijeenkomsten. ‘tHûis in Facili-teren bemiddelt in faciliteren. Het brengt facilitators onder dak, ordent en stemt de kennis en ervaring op het gebied van faciliteren af; biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om een match te vin-den en locaties de mogelijkheid om hun inrichting adequater te verhuren.

‘tHûis in Faciliteren is ontwikkeld door ervaren facilitators met als doel het leveren van professionele ondersteuning bij vergaderingen, workshops, meetings etc. door (externe) facilitators. ‘tHûis in Faciliteren biedt
– een gezamenlijke visie op faciliteren,
– heldere waarden en normen,
– diverse standaard werkwijzen en
– concrete aanpak gebaseerd op technieken.
Daarbij biedt ‘tHûis in Faciliteren een metapraxis die het mogelijk maakt om in een bepaalde situa-tie (probleemeigenaar, groep, gegeven probleem) een passende facilitator en methode te vinden.

Om de professionele ontwikkeling van faciliteren te bevorderen werkt ‘tHûis in Faciliteren samen met facilitatornet.nl . ‘tHûis in Faciliteren biedt, gebaseerd op een metapraxis :
– een werkwijze voor het vinden van een match tussen probleemeigenaar, groep, gegeven probleem en de competenties van de facilitator (en natuurlijk tijd en plaats) Bijvoorbeeld deze.
– standaards in intake van opdrachten
– standaards voor het profileren van opdrachten inclusief de context
– standaards voor het opzetten van draaiboeken met standaard methoden en technieken. Zie bijvoorbeeld deze.
– Vaste pakketten, in de vorm van draaiboeken, inrichtingen en hulpmiddelen voor een vaste prijs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *