Doelgroep

Het boek richt zich op mensen die faciliteren na hun eerdere beroep nu als eerste (dat wil zeggen als belangrijkste) beroep hebben en op mensen die faciliteren als tweede beroep hebben, dat wil zeggen, dat ze hun expertise met groepen dienen uit te oefenen.

Een van de thema´s van dit boek is dat we eerst een expertise, een vak, een beroep leren dat bij ons past. Onze competenties, talenten ontwikkelen we. Wanneer we succes hebben in de uitoefening ervan ontstaat geleidelijk aan een tweede behoefte of een noodzaak om met groepen te werken. Dat kan zijn als lid van een team, leidinggever, werkgever, projectleider. Het kan ook te maken hebben met participatie, training, opleiding. In een groep wordt echter je expertise minder belangrijk. Het gaat niet om wat je bent, maar wie je bent. Je kan niet zeggen: “we doen het zo, omdat ik een goede timmerman ben”. We dienen een beroep te doen op ons vermogen om te faciliteren, het maken (en verbreken) van verbindingen, relaties. Sommigen van ons maken van faciliteren hun vak, maar vaak is dat niet nodig. Faciliteren als Tweede Beroep richt zich zowel op mensen die faciliteren als “het beroep dat je erbij doet” hebben als op mensen die dit tweede beroep als eerste professie kiezen. Het gaat ook over de vraag: wanneer doe je het zelf en wanneer vraag je ondersteuning. Vandaar dat ik het ook wel een metapraxis noem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *