Overzichtpicture_of_session Drie momenten uit een sessie: stikkeren, clusteren en inventariseren Venster Voorbeelden van vensters minds2gather Afdrukken Voorbeelden van afdruk op Euro+Forms ClusterenClusteren in subgroep Stemmen Deelnemers stemmen door middel van stikkers RapportageVoorbeelden van rapportages

Ons keuzeproces bestaat uit vier dingen: ervaringen, ideeŽn, afwegingen en handelen. Wanneer het verwachte resultaat niet optreedt, hebben we een probleem. We kunnen een probleem oplossen door nog een keer of meer te doen, een nieuwe afweging te maken, andere ideeŽn te bedenken of onszelf te veranderen. In groepen zijn deze processen nog lastiger, omdat we persoonlijke doelen en middelen moeten afwegen tegen gemeenschappelijke middelen en doelen.

Optreden in dit spanningsveld noem ik: "faciliteren van concordantie", harmonisch samenwerken. Concordantie is harmonisch samenwerken, zoals in een muziekgezelschap of harmonie. In een Harmonie speelt iedereen een eigen instrument, heeft een eigen geluid, en tegelijkertijd spelen we eendrachtig samen. De facilitator speelt geen instrument, is geen lid van de band, is niet de componist, niet de dirigent, niet de leider van het gezelschap. De facilitator ondersteunt het proces; in termen van muziek: de facilitator is de producer.
Ik noem dit de conversaties begeleiden, de gesprekken, het overleg, meestal door middel van de moderatie methode. Zie de tekening (en klik op gebieden waarover u meer wilt weten).

In mijn aanpak hou ik meestal ten minste twee conversaties (of sessies). Iedere sessie bestaat uit vier delen, gesprekken.
1. de eerste conversatie gaat over persoonlijke emoties en gevoelens omzetten naar prioriteiten rond het gezamenlijke issue, de problemen;
2. de tweede conversatie gaat over gezamenlijke oplossingen omzetten naar persoonlijke acties.

De vier gesprekken worden gevormd door:
1. accepteren (van elkaar, van problemen, van oplossingen),
2. inventariseren (van meningen, van ideeŽn, van mogelijkheden),
3. beoordelen (wat hoort bijelkaar, wat is belangrijk) en
4. uitvoeren (wat is er aan de hand, wat gaan we doen).

Ik faciliteer, dat wil zeggen dat ik als (extern) begeleider, katalysator, dirigent optreedt. Het gaat om het samenspel, het samenwerken, de samenhang; de deelnemers zorgen voor de inhoud.
Concordantie werkt wanneer er consensus bereikt is over het probleem of de problemen. Het is belangrijker consensus te hebben over het probleem issue dan over de oplossing.
Niemand weet vooraf Dť Oplossing: problemen en oplossingen ontwikkelen zich gaandeweg. Eťn van de motto's luidt:

"De verkeerde oplossing voor het goede probleem is te prefereren boven een goede oplossing voor het verkeerde probleem".

Een andere betreft het centrale probleem van communicatie: soms is het communiceren het probleem van het antwoord.
#Communication is the problem to the answer#
'Communicatie is het probleem van het antwoord' hoorde ik laatst 10CC zingen (The Things We Do For Love). mind@work heeft zich gespecialiseerd in antwoorden op dit probleem: op welke manieren kunnen we communiceren verbeteren. 10CC ziet het goed, want:
"A compromise would surely help the situation
Agree to disagree but disagree to part
When after all it's just a compromise of
The things we do for love, the things we do for love...."

 Participants exchange their ideas on a number of topics at the same time (and place)  mind2gather can print the ideas on-line and real-time on Euro+Forms Participants cluster the items and ideas and describe the clusters in their own words  
 Decisions are made after a dialogue on the results and casting votes
 Inventarisatie  Afdrukken  Oordeelsvorming  Besluiten

Wat we doen?


Hoezo...? mind@work!

'The essence of ultimate decision remains impenetrable to the observer - often, indeed, to the decider himself (...) There will always be the dark and tangled stretches in the decision-making process - mysterious even to those who may be intimately involved'. - John F. Kennedy

mind@work's aanpak richt zich op het gebruik maken van de essentie van besluitvormingsprocessen: het duistere mysterie van het combineren van gevoel, intuÔtie, kennis en inzet.

Acceptatie De acceptatie door betrokkenen is meestal het zwakste punt bij beslissingen. Voornemens kunnen nog zo voortreffelijk zijn, wanneer betrokkenen ze niet accepteren, ontstaat er weinig rendement. Keer op keer bleek ons hoe cruciaal acceptatie door betrokkenen is. Accepteren heeft te maken met vertrouwen, jezelf en de ander kunnen vertrouwen. Openheid, veiligheid, een goede sfeer, voldoende tijd en ruimte voor dialoog. Hoe ondersteunt mind@work acceptatie? De methode van mind@work maakt dat "automatisch" mogelijk. Deelnemers werken in hun eigen tempo. Ze kunnen onbelemmerd spreken en luisteren. Werken met kaartjes is "automatisch" samenwerken. En bij de evaluatie staat niemand onder invloed van een ander. mind@work ondersteunt deelnemers in het samen werken aan resultaten Kwaliteit De kwaliteit van besluitvorming wordt bepaald door de manieren van communiceren. We spreken dan van inhoud en betrekking, relatie en gedrag, digitaal en analoog, ontkennen en bevestigen: zomaar wat aspecten van menselijk communiceren. De verwachtingen van communiceren worden overschat en de moeilijkheden erbij onderschat. We hebben één mond en twee oren. Communiceren gaat bij ons indezelfde verhouding: 1 deel spreken en 2 delen luisteren. Luisteren naar de ideeën van anderen en jezelf uitspreken, onbelemmerd.

Waarom betekent mind@work meer kwaliteit bij besluitvorming? Eerst allemaal spreken - in de computer, zodat iedereen door elkaar heen kan luisteren. Horen met je ogen. En vervolgens: doen. Met de input op kaartjes door elkaar heen bewegen, met elkaar ordenen. En tenslotte stemmen: wat zien we als onze grootste problemen? Welke oplossing brengen het beste of het snelste rendement?
mind@work laat deelnemers de optimale oplossingen voor het juiste probleem bedenken
Rendement Mensen streven naar rendement uit hun inspanningen. Mensen streven ernaar om hun verwachtingen te realiseren. Dat "kost" een zekere inspanning. Maar wanneer een "goed" en "acceptabel" resultaat wordt bereikt, blijven of worden mensen tevreden. Rendement van besluitvorming bestaat uit drie elementen:
 • de kwaliteit van voornemens
 • de acceptatie gedeeld door betrokkenen
 • de gemaakt om tot besluiten te komen.

 • Hoe hoger de kwaliteit en acceptatie, des te meer rendement. Hoe lager de kosten, des te meer rendement. In formule: R = (K x A) / U

  Hoe bereikt mind@work rendement?
  mind@work laat deelnemers de optimale oplossingen voor het juiste probleem bedenken
  mind@work ondersteunt deelnemers in het samen werken aan resultaten
  mind@work beperkt de kosten van besluitvorming aanzienlijk.
  Kosten Kosten - met de U van Uitgaven - staan vaak op gespannen voet met kwaliteit en acceptatie: er lijkt vaak onvoldoende tijd en geld beschikbaar om tot een hoog rendement te komen. Naar elkaar luisteren kost tijd - en geld. Goed voorbereiden kost tijd, inpanning.
  "Nooit tijd (en geld) om het goed te doen; altijd tijd (met de meerkosten)om het over te doen". Bijvoorbeeld het inschakelen van facilitators kost geld. Maar wie berekent de kosten om opnieuw tot besluitvorming te komen? Wanneer bijvoorbeeld de kwaliteit onvoldoende bleek - of erger - de acceptatie? Toch zit daar vaak de grootste besparingen: beperken van de correctie- en herstelkosten van voornemens. Zo zijn we weer terug bij het onderwerp kwaliteit.

  Wat kost mind@work?
  mind@work beperkt de kosten van besluitvorming aanzienlijk. Door het in 1 keer goed te doen. mind@work inschakelen bij uw besluitvormingsprocessen kan op no cure no pay basis: wordt het gewenste doel niet behaald, dan verzorgen we de noodzakelijke andere sessies voor onze rekening.

  Hoe hoger de kwaliteit en acceptatie
  en hoe lager de kosten
  des te meer rendement.
  Dat is logisch.