Un

My

Zi

So

 

Testen

After Action Review

Het plannen en uitvoeren van acties is bedoeld om resultaten te behalen. Even pas op de plaats maken en leren. AAR is een techniek om het plannen en de uitvoering te verbeteren. De techniek is afkomstig uit het (Amerikaanse) leger.

Un

My

Zi

So

 

Testen

Doel

Concrete verbeter­ingen in de uitvoering van procedures

 

Resultaten

Concrete aanbeve­lingen om werkzaam­heden te verbeteren en de veiligheid te ver­groten

 

Voorbeelden

Dagelijkse Scrums (Agile systeemont­werpen)

Evaluatie na testrun

Onderzoeken acties

 

Opmerkingen

 

 

Referenties

A LEADER'S GUIDE TO

AFTER-ACTION REVIEWS

 

Stap 1: Regels en doel(en)

Dynamische, open bespreking van wat de doelen waren en wat er gebeurde. Ieder­een doet mee, onafhankelijk van functie of rang

Het is geen kritiek, niemand heeft alle kennis.

Het gaat niet om succes, falen of de schul­digen zoeken.

 

Stap 2: Missie en doel(en)

Wat waren de (eigen) doelen en missie: wat wilden we bereiken, hoe en wat? Eventueel: wat waren de doelen van de tegenstanders. Wat is behaald en wat is niet behaald?

 

Stap 3: TTP: tactiek, techniek en procedure

Welke (handelings)taktieken zijn gebruikt, welke technieken en procedures?

 

Stap 4: Wat gebeurde er?

Welke gebeurtenissen vonden plaats; wat was verwacht? Wat niet? Welke TTP’s hadden niet het gewenste resultaat? Vermijd oordelen.

Stap 5: Kernpunten

Bespreek de kern van de probleem, de aangrijpingspunten. Wat zijn de oorzaken van de problemen? Wat zijn punten ter verbetering? Hoe aan te pakken? Wat is er nodig? Wie stemt af?

 

Stap 6 Opties en bevorderen werkveiligheid

Wat zijn opties, mogelijkheden? Op welke manieren kunnen we de veiligheid in ons werk verbeteren? Iedereen mag altijd een voorstel doen, op voorwaarde dat het op een Post-it™ past.

 

Stap 7: Afsluiting

Vat samen. Motiveer deelnemers voor uitvoering.

 

Voorbeeld

 

Even op ‘hold’ voor evaluatie

Groepsgrootte

4- 40, staande uitvoeren (dus niet gaan zitten)

 

Tijd

45 minuten (max), liefst met hoge frequentie, bijvoorbeeld dagelijks. In ieder geval tussen twee fases in.

 

Ruimte

Workshop ruimte

 

Voorbereiding

 

 

Hulpmiddelen

Kaartjes