Un

My

Zi

So

 

Ontwerpen

Kwaliteiten extraheren

Over smaak valt niet te twisten. Kwaliteiten zijn – eigenlijk per definitie – onmeetbaar. Wat wordt bedoeld met ‘warm’? Temperatuur, dichtbij, aangenaam?Kwaliteiten zijn de aspecten van beoordeling. Deze methode werpt licht op die aspecten, maar biedt geen oplossingen.

Un

My

Zi

So

 

Ontwerpen

Doel

Onderzoeken welke kwaliteiten belangrijk zijn bij het maken van een keuze

 

Resultaten

De attributen of eigenschappen van een oplossing of situatie

 

Voorbeelden

·   Duidelijkheid krijgen in een situatie

·   De aspecten van ‘goede’ oplossing

·   Productontwikkeling

 

Opmerkingen

Kwaliteit is een woord voor een niet te kwantificeren (meten) eigenschap

 

Referenties

Tassoul (1992), McWhinney (p 128)

1. Wat zijn mogelijke oplossingen?

Formuleer met de hele groep een probleem­beschrijving. Laat (in kleine) groepjes (>) brainstormen over oplossingen voor het probleem. Maak een groslijst, hou rekening met ruimte voor stikkers.

 

2. Wat is het beste en het slechtse?

Bepaal – stikkers, stemmen, ranking – de 3 meest en 3 minst aantrekkelijke oplossingen.

 

3. Speel de oplossingen door

Neem elk van de top 3 oplossingen door in groepjes: één iemand vertelt de voordelen van het  idee te­gen de ander. De ander geeft antwoord door de nadelen te benadrukken. Een derde houdt een lijst bij van voor- en nadelen.

Doe dit voor de beide soorten oplossingen. Het doet er niet toe of het een ‘goede’ of ‘slechte ’oplossing is: het gaat om wat we daaronder verstaan. De slechte zegt meer dan de goede.

 

4. Extraheer de kwaliteiten

Lees de lijsten door en onderzoek de kwaliteiten die vermeld worden. Schrijf de aspecten van elke kwaliteit op. Bijvoorbeeld: warm is een aspect van temperatuur of van afstand. Let op dat het niet gaat om aantrekkelijke of niet aantrekkelijke oplossingen, maar om de kwaliteiten en dat die uit beide soorten oplossingen komen.

 

5. Bepaal het belang van de aspecten

Welke aspecten – en niet de waarde – is belangrijk? Temperatuur is belangrijk en niet of het heet of koud is. Pas in de uitwerking naar een oplossing of product – gebruik een andere methode – gaat het om de waarde ervan.

 

Voorbeeld

Wat bedoelen we met een 'succesvolle' bijeenkomst. Wat draagt bij aan het succes van de sessie? Op basis hiervan: welke tips voor een succesvolle sessie?

 

Groepsgrootte

Ideaal is 6; deel grotere groepen op in subgroepen

 

Tijd

Een paar uur; ook geschikt als afsluiting van een dag(deel)

 

Ruimte

Conferentiezaal

 

Voorbereiding

 

 

Hulpmiddelen

Flip charts, kaartjes, stiften, stikkers