Un

My

Zi

So

 

Ontwerpen

Passend maken (Force to Fit) SCAMPER

Voor de man met de hamer is elk probleem een spijker. Daar kan je op tegen zijn, maar het kan ook als methode gebruikt worden. Gebruik een acroniem, bijvoorbeeld: S-C-A-M-P-E-R,  en neem de eerste letters als invalshoeken die je kunt gebruiken om te testen ‘’wat’ werkt.

Un

My

Zi

So

 

Ontwerpen

Doel

Ontwikkelen van nieuwe wegen, aanpak, product of dienst die beter past bij de vraag of probleem

 

Resultaten

Ideeën voor nieuwe producten / diensten / benadering

 

Voorbeelden gebruik

Productontwikkeling

Nieuwe strategie ontwikkelen, alternatieve diensten

 

Opmerkingen

Methode is ‘uitvinden’: van praktijk naar idee.

 

Referenties

Deze techniek is ontwikkeld door Bob Eberle

Stap 1. Introduceer de werkvorm

SCAMPER is een acroniem, bestaande uit de eerste letters van de zeven invalshoeken die je kunt gebruiken om een product/dienst te veranderen.

SCAMPER stelt zeven invalshoeken centraal:

S = Substitute. Vervang componenten, materialen of mensen?

C = Combine. Wat is te combineren met andere producten of diensten zodat het veel beter wordt?

A = Adapt. Voeg functies van andere producten of diensten toe.

M = Magnify/Minimize/Modify Wat kan ik bij het product enorm vergroten, verkleinen of veranderen?

P = Put to other uses. Kan ik dit “product” ergens anders voor gebruiken?

E = Eliminate. Verwijder onderdelen

R = Reverse/Rearrange. Is het om te draaien, binnenste buiten te keren of in een andere volgorde te plaatsen ?

 

Stap 2. Werk uit

Afhankelijk van de toepassing laat je de opdracht­gever de context schetsen en de opdracht formu­leren (productinnovatie) of laat in kleine groepen de nachtmerrie /worst case verkennen van blokkades. Vraag dan de deelnemers om verschillende handelings­perspectieven te ontdekken door SCAMPER techniek toe te passen op de gevonden blokkades.

 

Stap 3. Bespreek de resultaten

Presenteer aan elkaar de resultaten. Vragen ter toelichting.

Stap 4. Selecteer

Beoordeel eventueel op criteria als ‘haalbaarheid’ of ‘originaliteit’; of laat de opdrachtgever kiezen. Werk uit.

Bij individuele uitwerking kiezen deelnemers een handelingsperspectief voor hen persoonlijk.

 

 

Opmerking

Bij abstractere onderwerpen dan een product of dienst is dit lastig toe te passen, het vraagt meer creativiteit. Doe dan een tussenstap door te oefenen / even samen te doen met een concreter voorbeeld.

 

Groepsgrootte

6  – 16  personen

 

Tijd

60 min

 

Ruimte

 

 

Voorbereiding

Uitleg van de letters op papier

Een voorbeeld om te oefenen.

 

Hulpmiddelen

Stiften en papier

Uitleg van de letters

 

Alternatieven

Andere woorden, zoals

E-V-A-L-U-A-T-I-E