Un

My

Zi

So

 

Waarderen

De 7 posities van koning Butu

In legendes en verhalen is vaak sprake van een belangrijke koning. Dit verhaal hoorden we over een wijze koning, genaamd Butu, die, voordat hij sprak, zich altijd even realiseerde hoe hij over wilde komen. Butu besefte dat in communiceren de interpunctie, de manier waarop je een zin begint of eindigt, voor het begrijpen van de betekenis belangrijk is.

Un

My

Zi

So

 

Waarderen

Doel

* Warming up

* Gewaarwording van eigen houding

 

Resultaten

* Inzicht in de houding van je voorkeur én welke niet

 

Voorbeelden gebruik

Warming up

Hoe begin ik?

 

Opmerkingen

 

Referenties

Marc van Seters

 

1. Stap 1 (voorbereiding)

Even fysiek het lijf losmaken. Ga in de ruimte staan met voldoende afstand tot elkaar.

 

2. Stap 2 (doen)

Leg uit: Koning Butu kent 7 manieren waarop je een verhaal kan beginnen en contact kan maken met de ander. Die ga ik je zo toelichten en ik vraag je om die samen met mij te doen. Voer de posities uit (zie hieronder de 7 posities). Herhaal.

En herhaal eventueel nog een keer.

 

3. Stap 3 (ervaren/reflectie)

Vraag aan de deelnemers welke positie ze natuurlijk voor zichzelf vonden, wat eigenlijk hun voorkeur heeft. Vraag welke positie ze niet geneigd zijn om te nemen. Geef ze tijd om na te denken over hun keuze. Vraag geen toelichting.

 

4. Eventueel: stap 4 (metareflectie)

Voor Kunstmest ook metareflectie, wat kun je met de verschillende posities in het faciliteren?

 

 

De 7 posities (pas tekst aan aan situatie)

 

1.   Soms begin je door je groter te maken, dat mensen je zien dat je er bent (uitrekken, armen omhoog)

2.   Soms vraagt het leven om je klein te maken. Zodat je niet zo zichtbaar bent, dat je de wereld ziet zoals kinderen haar zien. (krimpen, hurken, armen om lijf).

3.   Soms ga je eerst bij jezelf te raden. Dat je naar binnen kijkt. (handen op je buik, hoofd naar beneden, ogen dicht)

4.   Soms doe je eerst een stap naar buiten, naar voren te doen: hier ben ik – ta ta (stap naar voren en armen uit elkaar)

5.   Soms doe je eerst een stapje achteruit en bekijk je van een afstandje, wil je de dingen overzien (stap naar achter, hand naar kin)

6.   Soms besef je dat je niet alleen bent en begin je met collega’s (medespelers) te begroeten. (elkaar aankijken en zwijgend groeten zowel links als rechts)

7.  Soms is het belangrijk dat je een neutrale positie inneemt. (ga op je tenen staan en laat je langzaam zakken terugzakken op je voeten). Vanuit deze positie kun je de andere 6 posities aannemen.

Groepsgrootte

4 - 30

 

Tijd

10 – 20  minuten

 

Ruimte

Open ruimte waarin alle deelnemers in een ruime cirkel kunnen staan.

 

Voorbereiding

Het verhaal je eigen maken

 

Hulpmiddelen

Geen

maandag 18 januari 2010