Un

My

Zi

So

 

Realiseren

Krachtenveldanalyse

Krachtenveldanalyse is een vorm van causale analyse, waarbij het meer om de richting en de samenhang dan om de factoren gaat. Er zijn verschillende werkvormen denkbaar: een lijn, meerdere lijnen, een netwerk, opstellingen. Hangt samen met actoren- en risico-analyse.

Un

My

Zi

So

 

Realiseren

Doel

Vinden van krachten die een issue ‘in evenwicht’ houden.

 

Resultaten

Plannen om remmen te verminderen en gasgeven te versterken.

 

Voorbeelden

Onderzoeken van gebieden met een groep die niet erg bekwaam is in het definiëren en oplossen van problemen

 

Opmerkingen

Ontwikkeld in de jaren 40 door Kurt Lewin, om de aandacht te richten op het systeem dat doorwerking en verandering blokkeert.

 

Referenties

McWhinney p. 164

 

Stap 1: Leg het probleem uit

Vraag de deelnemers om kort op te schrijven hoe zij tegen het probleem aan kijken. Deel de ideeën, verzamel ze op een flip over vel en maak samen een concrete probleembeschrijving. Gebruik eventueel KAPWEB. Vul in, in de pijl.

 

Stap 2: remmende krachten

“Ervaar” het probleem, voel de remmende, belemmerende krachten. Schrijf ze op in korte zinnen op rode kaartjes. Verzamel de krachten op een flip over. Bespreek, test de krachten. Welke krachten liggen buiten ons vermogen? Deze kunnen we niet gebruiken. Plaats de anderen in de pijl.

 

Stap 3: stimulerende krachten

“Ervaar” het probleem, voel de bijdrage van de steunende, stimulerende krachten. Schrijf op groen en bespreek. Welke krachten zijn oplossingen? Deze kunnen we niet gebruiken: welke krachten versterken de oplossingen? Voeg ze toe aan de pijl.

 

Stap 4: evalueer

Iedereen bepaalt een intensiteit bij elke kracht, op een schaal van één tot tien.

Bespreek de gewichten en stel vast welke krachten het meest intens zijn. Voor de top 5: ga door met stap 5.

 

Stap 5: Ontwikkel actieplannen

Op welke manieren kunnen we (remmende) krachten verzwakken of (stimulerende) versterken?

Bespreek in kleine groepjes, kom met voorstellen in de vorm van actieplannen (wie, wat, wanneer) en een titel voor het plan.

 

Voorbeeld

Krachtenveld analyse over Doorwerking: We streven naar een bewuste verandering (met onbewuste gevolgen) van inzicht, gedrag en resultaat

Top 3 krachten: 1. (rood) verlies aan eigenaarschap; 2. (groen) gemeenschappelijk verantwoordelijkheidgevoel; 3. (groen) enthousiasme overdragen

Groepsgrootte

2- 12, anders opsplitsen in groepen

 

Tijd

2 uur

 

Ruimte

Workshop ruimte

 

Voorbereiding

Teken de pijl

 

Hulpmiddelen

Kaartjes