Un

My

Zi

So

Induceren (opwekken)

Werken associatiekaartjes

Beelden zeggen meer dan woorden; maar wat willen we eigenlijk zeggen en welke beelden horen bij die woorden? Mensen denken in metaforen. Dit is een snelle manier om metaforen boven tafel te krijgen. Kan ook gebruikt worden bij mensen die tekenen moeilijk vinden.

Un

My

Zi

So

 

Induceren

Doel

  Vinden van een metafoor van de situatie

  (Leren) kennen van de situatie

 

Resultaten

Metaforen van deelnemers over hun mening, ervaring/beleving

 

Voorbeelden gebruik

  Kennismaking

  Inventarisatie over een onderwerp

  Oefening vr tekenen

  Reflectie

 

Opmerkingen

 

Referenties

McWhinney (p 178)

1. Stap 1 Uitleggen

Leg de kaarten zichtbaar op een tafel

 

2. Stap 2 Ervaren en verbinden

Vraag de deelnemers even het onderwerp in gedachten te nemen en te ervaren.

Kijk naar de kaarten en kies een kaart waarvan het beeld past bij je ervaring.

 

3. Stap 3 Toelichten

Deelnemers maken hun keuze. Laat eventueel even een aantekening maken.

Deelnemers krijgen om beurten de gelegenheid hun kaart te laten zien en hun keuze toe te lichten. Wat zegt de kaart hen? Wat spreekt aan? Welke associaties? Vragen om verduidelijking mag, oordelen niet.

Schrijf eventueel bij de kaart de toelichting op een flip over.

 

4. Stap 4 Afronden

Vraag groep wat ze opgevallen is, wat ze gehoord/gezien hebben of

Wat het ze zegt over deze groep of

Welke associatie heb je bij kaartje van je buurman?

Neem kaartjes in. Bedank iedere de deelnemer voor hun inbreng.

 

 

Voorbeeld

 

 

Variatie

Verander de metaforen: wat zegt het plaatje nog meer.

Bij ansichtkaarten: stel je stuurt de kaart op naar . Wat zet je achter op de kaart.

Bij grote groepen: de kaartjes niet laten wegnemen, maar deelnemers het kaartje laten opschrijven. Eventueel ook eerst in kleine groepjes bespreken.

Groepsgrootte

12 personen

 

Tijd

15 30 min

 

Ruimte

 

 

Voorbereiding

5 min kaartjes neerleggen

 

Hulpmiddelen

Associatiekaarten

(of voorwerpen, ansichtkaarten etc. )

Tafel

Flip over

Laatste versie: maandag 18 januari 2010