Un

My

Zi

So

 

Uitvinden

Verwachtingen Iedereen voelt bij het begin van een bijeenkomst spanning. Die spanning moet eruit en dat kan met een energizer of ijsbreker. Maar er is ook een mentale spanning, veroorzaakt door verwachtingen. Deelnemers hebben zich onderweg naar de bijeenkomst zorgen gemaakt. Of zijn naar afloop teleurgesteld, vaak door onuitgesproken of impliciet verwachtingen, is het belangrijk aan het begin van elke bijeenkomst de verwachtingen te peilen. Dat kan op meer dan één manier.

Un

My

Zi

So

 

Uitvinden

Doel

Deelnemers eigenen zich eigen verwachtingen

 

Resultaten

Expliciete verwachtingen

 

Voorbeelden gebruik

Begin van bijeenkomst

Bij problemen

 

Opmerkingen

Methode is ‘uitvinden’: van idee naar praktijk.

 

Referenties

De SwaafStructuren van veranderingen

 

I Souvenirs

1. Zet een lege koffer op tafel en vraag de deel­nemers op te schrijven welke souvenirs ze aan het einde van de bijeenkomst hopen mee te nemen. Iedere souvenir op een vel.

 

2. Vraag iedereen zijn verwachting te delen met de anderen zodat zij kunnen ondersteunen de verwach­ting te realiseren. Primair blijft de eigenaar verant­woordelijk zijn of haar verwachting. Check of de omschrijving en het verhaal congruent zijn.

Doe de verwachting in de koffer.

 

3. Aan het eind van de bijeenkomst de verwach­tingen ophalen en vragen aan of het een souvenir is geworden dat hij/zij kan meenemen. Bij openstaande verwachtingen vragen of het zo mag blijven of dat er aandacht aan besteed moet worden. Zo ja dan geza­menlijk bespreken of kijken hoe de verwachting/ wens vervult kan worden.

 

II Verwachtingen

1. Welke verwachting(en) heb je over deze bijeen­komst <onderwerp> op <datum>?  (focus op hier en nu; het gaat niet over de verwachtingen ten aanzien van de oplossing van het probleem of de toekomst). Opschrijven op groene labels.

2. Verwachtingen ordenen (ook als voorbeeld van hoe te clusteren).

3. Clusters benoemen. Bespreek de samenhang. Aan welke verwachtingen willen jullie in ieder geval voldoen? (leg de verantwoordelijkheid bij de anderen).

 

III Op weg hiernaar toe…

Vooral bij files en vertraging kan deze vraag helpen: op weg hiernaar toe, waar maakte je je zorgen over? Laten opschrijven en bespreken.

Alternatief:

Wat wil je in ieder geval bereiken?

Wat wil je dat er niet gebeurd? (gaat eigenlijk in tegen de regel van geen ontkenningen in een vraag)

 

IV Bij grote groepen

1. Beschrijf het hier en nu. “We zijn hier op <plaats> <datum> bij elkaar over <onderwerp>”. Herhaal eventuele resultaten uit eerder bijeenkomsten of besluiten.

2. Voor we beginnen: formuleer één of twee verwachtingen of persoonlijke doelen voor deze dag. (geef 3 minuten om ook op te schrijven)

4. Bespreek met uw (linker) (rechter) (beide) buren uw verwachting of persoonlijke doel. Halverwege de ander aan het woord laten.

5. Vraag een klein aantal deelnemers te vertellen wat ze gehoord hebben, wat opvallend was, wat hen aansprak. (wanneer je een microfoon hebt is dit de manier om de groep stil te krijgen: gewoon beginnen).

 

Voorbeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsgrootte

2 – 200  personen

 

Tijd

20 min

 

Ruimte

 

 

Voorbereiding

Kies een vorm die past bij het onderwerp en de groep

 

Hulpmiddelen

Stiften en (groen) papier

Souvenir: koffer

Laatste versie: maandag 18 januari 2010