Un

My

Zi

So

 

Faciliteren

Dialoog: intervisie

Intervisie is een vorm van persoonlijke ontwikkeling en het bevorderen van professionaliteit waarbij we een beroep doen op collega's om mee te denken over persoons- en/of functiegebonden vragen. Het inzicht krijgen in de intenties – drijfveren, motieven – achter de ander en jezelf staat centraal. 

Un

My

Zi

So

 

Faciliteren

Doel

(meta) reflectie,

Inzicht verkrijgen

 

Resultaten

Normen en waarden achter het handelen

 

Voorbeelden gebruik

·  Professionalisering,

·  Leerkingen,

·  Hardnekkig, terugkerende problemen

·  Systemische analyse

 

Opmerkingen

Rol begeleider:

·  verdiepen

·  vertragen

·  verbinden

 

Referenties

Hoek, M. De Socratische Intervisie Methode

Stap 1: selecteren

Ieder groepslid geeft kort (twee zinnen) aan welke casus hij/zij aan de orde wil stellen. Kies werkprobleem op basis van:

-   Urgentie en/of emotie

-   Algemeen aansprekend probleem

-  Gezamenlijk (team) probleem.

-   

Stap 2: vertellen

Inbrenger vertelt zijn/haar casus en geeft een beknopte toelichting; doet dit:

-  Concreet en beknopt

-  Ik perspectief

Deelnemers luisteren aandachtig.

 

Stap 3: bevragen

Deelnemers verkennen de casus door het stellen van vragen. Ieder noteert voor zich­zelf een aantal open vragen. Inbrenger deelt ze in naar:

-          Feiten (wat is er gebeurd?),

-          Procedures (welke afspraken?)

-          Gevoelens (wat is er ervaren?),

-          Intenties (welke motieven?).

De inbrenger beantwoordt kort de voor hem en de groep vragen (belangrijkste bij (te) veel vragen: welke in ieder geval?)

 

Stap 4: beschrijven

Groepsleden formuleren voor zich zelf een of meer beschrijvingen. Deel ze in conform stap 3.

De inbrenger formuleert nogmaals zijn/haar casus. Geen discussie!

 

Stap 5: dialoog

De begeleider – ja, er is een begeleider - leidt een dialoog op zoek naar de kern, de essentie van de situatie uit de antwoorden.

 

Stap 6: veranderen

Ieder groepslid formuleert ten minste één advies of voornemen aan zich zelf, aan de inbrenger en aan de groep.

Inbrenger reageert op de adviezen: wat spreekt aan, wat niet?

 

Stap 7: evalueren

Bespreek deze intervisie, bijvoorbeeld aan de hand van de indeling uit stap 3.

 

Voorbeeld: intervisie gesprek

 

 

Groepsgrootte

5 – 10 (6 is optimaal; bij intervisie houdt de­ze methode dat in even veel bijeenkom­sten als deelne­mers en iedere keer staat een ander centraal)

 

Tijd

4 tot 8 uur

 

Ruimte

Rustige, ontspannen ruimte

 

Voorbereiding

Overleg met opdrachtgever

 

Hulpmiddelen

Papier en pen

Laatste revisie: maandag 18 januari 2010