Un

My

Zi

So

 

Oproepen

Mind map

Mind mapping bevordert de vrije associatie van ideeŽn en toont nieuwe betekenissen voor bekende concepten. Het voorziet in een manier Ďomí zelfcensuur heen en ondersteunt de intuÔtieve, gevoelsmatige en holistisch werk van de rechterhersenhelft.

Un

My

Zi

So

 

Oproepen

Doel

Oproepen van ideeŽn, woorden en beelden zodat een individu of groep een situatie of probleem op een ander manier bekijkt.

 

Resultaten

Een samenhang tussen ideeŽn en beelden die nieuwe inzichten kan bieden voor een situatie

 

Voorbeelden gebruik

- Formuleren van probleem

- Associatief denken

- Leren van concepten

- Samenvatten

- opzetten sessie

- Ordenen van materiaal

 

Referenties

McWhinney (p 192)

Buzan, T. (1983)

Dorrestijn (1989)

1. Formuleer opdracht

Stel een vraag of schrijf een woord of zin over het onderwerp midden op een vel papier.

Laat de deelnemers zich groepjes van ca. 5 verschillende mensen verdelen. Geef per groepje een A3, een flip-over vel of een metaplanbord.

 

2. Maak de mindmap

Laat de vraag, zin of opdracht tot je doordringen. Twee opties:

A. Schrijf of teken wat in je opkomt op een Post-It, een zeskant of een label en leg, plak (Blue tack) of steek met een speld op het vel.

B. Schrijf, teken wat je bedenkt direct op het vel. (Dit kan stilzwijgend of al pratend; variant: om de beurt een idee, symbool of teken toe voegen).

Voeg ideeŽn en beelden toe, zoals ze in je opkomen. Maak verbin----dingen, onderstreep en gebruik vormen, materialen en kleuren. Vul aan.

Als de stroom stokt: stap terug en neem het geheel in je op. Komt er meer, ga dan door.

 

3. Werk uit

Weer verschillende opties:

A. Niet nabespreken, alleen vragen of iemand er iets over kwijt wil.

B. Bekijk de map, zoek samenhangende clusters, ideeŽn en markeer ze meteen markeerstift, ieder cluster met een eigen kleur. Geef de clusters een duidelijke naam.

Neem de clusters over op een nieuw vel. Maak

nieuwe verbindingen.

Voeg verschillende maps samen.

Laat mensen door middel van stickers aangeven wat ze willen benadrukken

 

4. Eindresultaat

Herformuleer het onderwerp, gebruikmakend van de map(s) of formuleer de conclusie(s) en nieuwe inzichten.

 

Voorbeeld

Succesvolle intake

Groepsgrootte

1 Ė 5 mensen; bij meer mensen werken in subgroepen en maps samennemen

 

Tijd

10 min Ė 8h

 

Ruimte

Met 5 personen ťťn flipover-vel

Metaplan bord voor grotere groepen

 

Voorbereiding

Stel een gemengde groep samen

 

Hulpmiddelen

Flipover(vellen) en stiften

Metaplanvellen

Plaatjes (uit tijdschriften)

Markeerstift

Sommigen maken zelfs gebruik van materialen als stofjes, draden, watten, ballonen, Ö