mind@work heeft zich gespecialiseerd in het bereiken van

beslist beter besluiten

Een belangrijk hulpmiddel daarbij is computer ondersteund brainstormen. Hoe werkt dat: bekijk zelf de life-sessies. We tonen hier een overzicht van de mogelijke sessie die met minds2gather te ondersteunen zijn. Vraag gerust om andere draaiboeken en sessie via het web-formulier (zie: contact).
Wilt u ťťn van de sessies uitvoeren met een groep of team? Dat kan! Vraag via info@mindatwork een toegangscode voor u en de teamleden aan.

Hier volgen een paar korte beschrijvingen van sessie

Ccomputer ondersteund brainstormen

(Tijdelijk buiten gebruik) Ga naar een voorbeeld van brainstormen

Brainstormen over een situatie om een verklaring, een theorie, een aanpak of een oplossing te vinden.
Resultaat: De beste bij de situatie aansluitende verklaring(en) en oplossing(en).

(Link tijdelijk buiten gebruik) Sterkte Zwakte Analyse

Testen van bestaande en nieuwe beleidsvoornemens of strategiŽn door middel van het tegenover elkaar zetten van interne Sterkte en zWaktes tegen externe kansen (Opportunities) en bereigingen (Threats).
Resultaat: Analyse van risico's en mogelijkheden; verbeteringen aan beleid en strategie.

 1. Verzamel de ideeŽn van de deelnemers liefst - het hoeft niet - uit de twee rubrieken: intern (sterktes, zwaktes) en extern (bedreigingen, kansen). Intern gaat over de functies waarover de betrokkenen zelf zeggenschap hebben, zoals bedrijfsfuncties, medewerkers, beleid, producten en diensten. Extern zijn de partijen buiten de eigen organisatie, zoals klanten, leveranciers, publiek, (andere) overheden.
  Optie: laat de deelnemers AL VAN TE VOREN brainstormen over de vier vragen, eerst over de eigen rubrieken.
 2. Druk af op gekleurde kaartjes (Euro+Forms of Moderatie), zoals aangegeven in de vragen.
 3. Hang de ideeŽn op, bedreigingen naast kansen, zwaktes naast sterktes (altijd positief eindigen). Laat de deelnemers in kleine groepjes ordenen en clusteren. Geef de clusters duidelijke namen, die herkenbaar zijn als antwoorden op de vragen.
 4. Bespreek de overzichten. Vergelijk de elementen met elkaar. Gebruik bijvoorbeeld de vragen 5 en 6 voor de confrontatie van sterktes met mogelijkheden en zwaktes versus bedreigingen. Druk ook deze ideeŽn af.
 5. Stel de strategie(Žn) samen of bij in een aantal zinnen. Maak gebruik van de analyse om de strategie te testen. Test de stragie.
 6. Voer de strategie uit, bijvoorbeeld door het stellen van doelen en het maken van een actieplan.
 7. Breng de clusternamen in, wijs de ideeŽn toe en maak het rapport.


(Link tijdelijk buiten gebruik) van Actieplanning

Ontwikkelen van een plan om iets concreets te bereiken op basis van een strategie, theorie, principe met de beschikbare hulpmiddelen.
Resultaat: specifieke stappen en doelen om een concreet resultaat te bereiken.

 1. Start met een brainstorm over de eerste drie vragen.
 2. Druk de kaartjes af (euroform of moderatie), cluster in samenhangende taken; benoem de cluster.
 3. Vergelijk de doelen met de taken en acties; en de noodzakelijke hulpbronnen met de beschikbare. Vul eventueel lacunes aan in de brainstormsessie.
 4. Breng de clusternamen (cluster) in de brainstorm en wijs de ideeŽn toe aan de clusters. Druk eventueel een rapport af (report).
 5. Breng de taken in bij de volgende vraag en druk af. Teken een tijdslijn en hang de samenhangende taken ongeveer bij hun einddatum. Controleer op afhankelijkheden en pas eventueel aan.
 6. Gebruik de laatste vraag om het actieplan in de vorm van een taaklijst uit te werken. Gebruik aanvullingen voor de details. Maak afspraken over afstemming en uitvoering.
 7. Voer het plan uit en hou regelmatig contact. Maak eventueel gebruik van de sessie 'after action review' om de voortgang of de resultaten te evalueren.