Kunstmest voor Professionals I – VII

Beter leren faciliteren

Kunstmest II

Wil je beter met groepen en begeleiden van verandering omgaan? Vraag je je af welke methode wanneer het best kan worden toegepast? Kan het anders? Beter? Heb je behoefte aan het mobiliseren van betrokkenheid? Verbeteren inspraak? Innovatie je stokpaardje?

We hebben inmiddels meer dan zes leergangen georganiseerd voor professionals: Kunstmest; Faciliteren voor professionals
klik op de link naar de pdf of mail me.

Op donderdag 14 maart 2014 hebben we de eerste bijeenkomst van de zevende reeks van de Leergang Kunstmest; Faciliteren voor Professionals gepland.

Wat?
De leergang is op basis van ervaring, Action Learning, de “theorie” van Jan Lelie (hij blijft het hardnekkig een metapraxis noemen; Onder praxis verstaan we het handelen met kennis. Praxis handelt over het gebruik van de theorie, les, vaardigheid of hulpmiddel. Aristoteles maakte onderscheid tussen kennis in de vorm van theorie (doel is waarheid), in de vorm productie (doel is iets tot stand brengen) en praxis (doel is actie)) en Will McWhinney en de zes hoofdstukken uit CPF (certified professional faciliator)-programma. Jouw leerbehoefte staat centraal en met elkaar bepalen we de inhoud van de dagen. Iedere bijeenkomst doen een of twee deelnemers een eigen miniworkshop van een half uur. Na afloop ben je in staat om effectiever en creatiever bijeenkomsten en veranderingsprocessen te katalyseren. En kan je met vertrouwen opgaan voor het CPF-event.

Wie?
Wij – Jan Lelie (mind@work), Hellie van Hout, en Larissa Verbeek (IMI) – hebben onze kunst en kunde op het gebied van faciliteren, procesbegeleiding en innoveren gebundeld en bieden die aan in de vorm van een reeks interactieve bijeenkomsten.
De bijeenkomsten zijn voor professionals die beter met groepen (binnen en buiten de eigen organisaties) moeten leren omgaan. Je kan zijn: adviseur, communicatie adviseur, beleidsmedewerker, (senior) consultant, manager, procesbegeleider, project manager of natuurlijk facilitator, dagvoorzitter, mediator, moderator, trainer, coach of counselor. En natuurlijk Vergadetor.

Resultaat
Je kan met vertrouwen opgaan voor het CPF event – Certified Professional Facilitator – van de IAF. Je bent beter in staat met jezelf, de probleemeigenaar, een opdrachtgever en natuurlijk de groepsleden en de groep om te gaan. Na afloop beschik je ook over een taal waarin we sneller met elkaar kunnen bespreken wat er aan de hand is en wat er in een bepaalde situatie nodig is.

Hellie van Hout (IMI), Jan Lelie (mind@work), Larissa Verbeek (Verbeek Verbindt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *