Faciliteren

Jan Lelie is thuis in faciliteren

Jan Lelie is thuis in faciliteren

Drs Jan Lelie CPF (International Association of Facilitators Certified Professional Facilitator) faciliteert – katalyseert – besluitvorming in groepen, teams en organisaties. Naast u, met uw deelnemers, samen beslist beter besluiten.

Wat verstaat u onder faciliteren? Dat weet ik natuurlijk niet. Wel weet ik, wat ik er onder versta: een vergaderloods of vergadergids.

Zoals de kapitein van een schip af en toe een loods nodig heeft – in moeilijke of onbekende situaties – zo heeft u af en toe een loods nodig bij een moeilijke “passage”. Een loods komt aan boord, om naast te kapitein, te maken dat het schip veilig haar bestemming kan bereiken.

Faciliteren kent daarbij nog een andere eigenschap: de deelnemers doen mee aan het bereiken van de bestemming of het doel. Dan is de facilitator eerder een gids, die een weg zoekt met een groep op “onbekend terrein”. De facilitator moet dus naast kennis van technieken, ook over ervaring met groepen beschikken.

In het algemeen, zult u zelf een vergadering leiden. Soms heeft u wat ondersteuning nodig bij uw vergaderingen en bijeenkomsten. Dat kan dan door een collega gebeuren. En soms kan het noodzakelijk zijn om een onafhankelijke begeleider te vragen.

Wanneer heb ik een (externe) facilitator nodig?

 • bij bijeenkomsten van meer dan 10 personen,
  • waarover u geen (formele) macht hebt en/of
  • met een grote diversiteit in (culturele) achtergrond, leeftijd, of ervaring,
  • met verschillende en soms tegenstrijdige belangen
 • bij bijeenkomsten die niet niet regulier of incidenteel zijn
 • bij complexe vraagstukken, ofwel “sticky problems”
 • wanneer de impact groot kan zijn, met name de toekomstige kosten bij falen
 • wanneer bestaande oplossingen niet (meer) werken en/of innoveren.

mind@work biedt diensten op het gebied van faciliteren, zowel in de vorm van training en begeleiding van professionals die (moeten) faciliteren als bij het ontwerpen, uitvoeren en rapporteren over bijeenkomsten. mind@work kan begeleiden bij het kiezen en inrichten van een vergaderlocatie. mind@work faciliteert uw bijeenkomst naar een passend resultaat. Bijeenkomsten kunnen duren van een paar uur, tot meerdaagse conferenties.

mind@work maakt gebruik van een eigen ontwikkelde methodologie – mind@work-, gebaseerd op de gemeenschappelijke kenmerken achter bewezen methoden en technieken, zoals Agile, Appriciative Inquiry, Clean Language, Dialoog, Lean, (LEGO) Serious Play, Lerende Organisatie, Terugspeeltheater, Theory-U .

Wat mind@work niet zelf doet, is
– dagvoorzitter
– mediation
– debat of discussieleiding (nooit gedaan ook)
– teamcoaching
– training
– project- of programmamanagement
– adviseren (behalve adviseren over faciliteren)
– feesten en partijen (hoe leuk dat ook zou zijn)

Hierin kunnen we wel assisteren, door mijn grote netwerk.

Interesse of een vraag: neem vrijblijvend contact op.

Een facilitator is als een loods. Je projecteert dan de structuur van de concrete eigenschappen van iets wat je kent, een loods op de nog onbekende facilitator. Loods komt tijdelijk aan boord van een schip om de kapitein bij te staan bij het varen in een haven, waarbij de reder de lading en het reisdoel van het schip bepaalt. De structuur van de klassen van eigenschappen: “ondersteunt neutraal, zonder belang bij enig specifiek resultaat (reisdoel) een team of groep (schip) en de manager als probleemeigenaar (kapitein) voor de opdrachtgever (reder), in een lastige situatie (varen in een haven)”. Ik heb hiervan een aardige presentatie gemaakt.

Last updated: Feb 28, 2018 @ 22:06