mind@work methode

De mind@work methodologie maakt een relatief eenvoudige, algemeen toepasbare gefaciliteerde workshoptechniek, die de werking van de menselijke geest als zelforganisatie, nadoet met een groep. Ze bestaat uit het met elkaar maken van een afbeelding of opstelling van de elementen van een systeem met behulp van voorwerpen of figuren. Vandaar dat ik het ook configureren noem. Via een aantal concrete stappen vinden de deelnemers uit, “wat er speelt”. Daarna vinden ze, wat ze hoe kunnen doen om acties in hun situatie uit te voeren. Tenslotte maken de deelnemers afspraken over het afstemmen van de activiteiten.

Het faciliteren ervan, berust op het fenomeen, dat de details van de dynamiek er voor het resultaat niet toe doen. Dit laatste klinkt paradoxaal, omdat het om de resultaten te doen is. De paradox is te begrijpen, wanneer je inziet dat een zelfrefererend of zichzelf organiserend systeem alleen vanzelf tot stand kan komen.

Ter illustratie, hierbij een schema van Rijkswaterstaat over de gevolgen van het ingrijpen in een natuurlijk systeem met als bedoeld resultaat overstromingen te voorkomen.  Veiligheid kan leiden tot een fragiel systeem met incidenteel ernstige gevolgen. Het programma “Ruimte voor Rivieren” geeft een meer adequate werkwijze.

One Response to mind@work methode

  1. Pingback: Workshop Hoe volgt er orde uit chaos? | Gidsen van Groepen door Besluitvorming

Comments are closed.