3 stappen bij situatie blindheid

Uit je ervaringen maak je beelden van de situaties. Je test je beelden in een situatie en verbetert ze geleidelijk. Zo maak je interne representaties van “werkelijkheden”. De verzameling van interne beelden noem ik M, van modellen. Voor elke situatie beschik je over een model: in een auto rij je, in het theater kijk en luister je, op je werk werk je, thuis ben je thuis.

Die  ervaringen maken je echter ook “blind” voor uitzonderingen en veranderingen. Wanneer een situatie niet aan je modellen voldoet, neig je ertoe, je model te handhaven. Je model “kleurt” of “filtert” de werkelijkheid van een situatie. Je gaat je model opleggen aan de situatie,”want het werkte toch goed”.

Om daar beter mee om  te gaan, moeten we terug naar de modellenmaker. Hoe maakte je je model? Die leidde je af, uit ervaringen. De methode mind@work werkt door met elkaar “terug te gaan” naar de ervaringen, in concrete beelden. En een nieuw model te maken en te bespreken.

Bij het opnieuw bewerken van je aannames, bespreek je met elkaar:

 1. Je herinneringen aan je aannames
 2. Hoe deelnemers de wereld anders zien
 3. Hoe verbeter je met elkaar stapsgewijs de modellen.

Deze methode is zowel nieuw als oud. Ik heb haar gebaseerd op de natuurlijke wijze van veranderen en tegelijkertijd gebruik gemaakt van de modernste inzichten.

Kom naar een van de workshops, wanneer je meer wil doen, met je ervaringen.

Posted in Metafoor, mind@work methode, Workshop | Tagged , , , , , | Leave a comment

Workshop Methode mind@work – Faciliteren van Orde in Chaos

Wat doe je, wanneer je niet weet wat te doen? Wat speelt er? Wat gebeurt er? Wat valt er dan nog te faciliteren? Met die vragen, heeft iedereen te maken.

Hoe ga je daar mee om? Door met de situatie te spelen, te experimenteren, te onderzoeken en uit te vinden “wat er speelt”. Met de mind@work methodologie bied ik een stap voor stap benadering, om orde uit de chaos te maken. Met elkaar.

De methode combineert op een natuurlijke wijze gebruik van (LEGO(tm)) figuren, opstellingen, “Clean Language” of dialoogtechnieken, metaforen en actie planning. Ze is toepasbaar binnen projectmanagement, Agile en LEAN, maar ook als stap in een Open Space conferentie, Future Search of andere grootschalige bijeenkomst.

Nul Theorie
Ervaring in het werken met groepen is voor deze workshop gewenst. Maar omdat er geen onderliggende theorie voor nodig is, kunnen deelnemers na afloop andere eenvoudig instrueren.

De workshop is een must-do voor iedereen die weleens met groepen in veranderingen werkt, van adviseurs tot facilitators. De workshop bouwt voort op “Faciliteren als Tweede Beroep“, maar kennis van dit boek is niet vereist.

Op donderdag 26 april, van 13.00 – 17.00 aanstaande geef ik weer een workshop / masterclass over deze inventieve benadering van werken met groepen in verandering. Weer in Rijswijk, Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie

Ik doe mee aan de workshop Faciliteren van Orde in Chaos

Deelname:
Ik doe mee op donderdag 26 aprilIk doe mee op woensdag 16 meiIk kan deze bijeenkomst niet, en hou me op de hoogte.

Vergoeding:
125 euro of 75 euro (ex btw) voor (ex-)deelnemers van Kunstmest; 100 euro voor leden of vrienden IAF-Nederland
Ik nam deel aan Kunstmest en betaal euro 75Ik ben lid of vriend van IAF-Nederland en krijg 25 euro kortingWe komen met z'n tweeën voor euro 200ik wil graag komen, maar beschik niet over de middelen (neem contact met me op)

Plaats: Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, Geestbrugkade 32 en 35, 2281 CX Rijswijk

Factuur gegevens

Eventueel bericht

Bij onverhoopte annulering geen restitutie; vervangen door een ander mag wel of deelname op een latere datum.
Algemene voorwaarden, zie https://www.mindatwork.nl/contact/algemene-voorwaarden/

Voor meer informatie: bekijk deze site, mail me, of gebruik de chatboxen.

Posted in Agile, Innovatie, Metafoor, Uncategorized, Workshop | Leave a comment

Rust roetst

Lees dit rustig door. Eergisteren bij een marktkraam geholpen door een zeer rustige man. Ik had het gevoel, dat het sneller ging dan anders. Dat de afhandeling sneller was, lijkt me niet. De beleving was anders.

Continue reading

Posted in Faciliteren, Proces, Workshop | Tagged , , , , , | Leave a comment

Workshop Hoe Maken we Orde uit Chaos?

Op vrijdag 30 maart aanstaande organiseer ik een workshop over de “mind@work” methode, voor ervaren facilitators, consultants, (verander/project) managers. Ik heb de  methode uitgevonden, door een aantal technieken te combineren. Tegelijkertijd berust de methode op universele principes van ruimte, gedrag, leven, betekenis, orde uit chaos en faciliteren.

Deze aanpak is het Ei van Columbus! Je ziet het alleen pas, wanneer je het door hebt. Erg simpel, gemakkelijk na te doen, maar verre van eenvoudig.

Continue reading

Posted in Faciliteren, Kunstmest voor faciliteren, Workshop | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Let op jezelf, dan komen de resultaten van zelf

Waarop heb je het meeste invloed bij een vergadering? Op jezelf. Waarop heb je het minste invloed? Op de gevolgen van de resultaten van de vergadering. Maak daarom niet de veelgebruikte vergissing, om de (negatieve) gevolgen van de resultaten te beïnvloeden. Ga aan de slag, met je zelf.

Continue reading

Posted in Goed vergaderen, Informeren, mind, Tips | Tagged , , , , | Leave a comment

Zeven aanbevelingen voor zeer effectieve besluiten

De paradox van groepsbesluitvorming houdt in, dat je minder risico loopt met een willekeurig besluit, dan met een verkeerd besluit waarbij we minder risico lopen.

Op hun bescheiden website frithmind.org geven Uta en Chris Frith inzicht in de sociale kant van besluitvorming. Hun benadering van de werking van de menselijk geest – mind@work – is gebaseerd op Bayesian Decision Theory (BDT), wat ik elders zal behandelen. Je hoeft deze theorie niet te kennen, om er toch mee te kunnen werken.

Bijgaand plaatje geeft aan wat het probleem van verga(de)ren inhoudt. We willen de kans op succes zo groot mogelijk hebben, maar door het risico te verkleinen kunnen we niet optimaal eindigen. De oplossing die we vinden, is niet verkeerd, maar ook niet de beste. Omdat we ook niet verder gezocht hebben, weten we ook niet beter. En bij het zoeken naar een beste oplossing, moeten we ook door de dalen van weinig succesvolle oplossingen heen. We lopen dan meer risico. In deze situatie, hebben we de neiging om bj elkaar te gaan staan, zoals in het rechter plaatje.

Vergaderen biedt kansen, om structureel de best passende oplossing te vinden, wanneer we onszelf toestaan om het hele veld te onderzoeken. Bijvoorbeeld door  simulaties. Daar hebben we geen “virtual reality” voor nodig. Dat kan gewoon, met voorwerpen en figuren op tafel. Zo werkt de mind@work-methode. Daarbij gebruik ik de zeven aanbevelingen van Uta en Chris uit hun artikel We need to know more about how groups make decisions

 1. Gebruik de diversiteit in expertise en achtergronden om de gehele hypothese ruimte te onderzoeken.
 2. Gebruik afwegingen op basis van kennis en ervaring en niet op basis van positie, kosten of baten.
 3. Wees gevoelig voor de verschillen in de manieren van uitdrukken. Geef iedereen evenveel aandacht, zonder interrupties, met name aan de minderheden. Spreektijd heeft daar meestal weinig mee te maken.
 4. Vermijd het “halo-effect” van de eerst geuite meningen.
 5. Vermijd de informatie bias. Richt je niet op wat iedereen al weet, zoals successen uit het verleden. Soms heeft maar één iemand informatie die echt van toepassing is, maar gaan ze ervan uit, dat iedereen dat wel weet.
 6. Evenwicht tussen exploratie en exploitatie, onderzoek en uitvoering. Blijf niet praten, ga wat doen. Doorgaan op de ingeslagen weg is niet altijd nuttig en verandering kan beter werken, ook al brengt het meer risico met zich mee.
 7. Benoem een procesbewaker (of vraag een facilitator), die bewust omgaat met valkuilen en gemeenschappelijke vooroordelen. Hij of zij dient vooral de diversiteit aan meningen te bevorderden. Zie nummer 1.

Tart het lot
De achtste aanbeveling, is de meest merkwaardige: laat het lot beslissen. De meeste beslissingen zijn om het even of we weten het niet. Deze soort besluiten vragen onevenredig veel tijd. Ook zijn deze met name deze gevoelig voor persoonlijke en onbewuste voorkeuren. Wanneer je het lot laat beslissen, krijg je nog een ander voordeel. Je hoeft niemand de schuld te geven van verkeerde uitgevallen besluiten. Ook kan iemand zich laten voorstaan op die geweldige beslissing uit het verleden (zie 5-e aanbeveling). Het merkwaardige van de menselijke geest is, dat we ons gelukkiger voelen bij toevallig geluk door ons gedrag, dan bij pech door oorzaken van buiten.

Meer weten? Neem contact met me op, bijvoorbeeld via de whatsapp chat rechts onder.

Updated: Feb 28, 2018 @ 22:02 Author: Jan Lelie

Posted in autopoiesis, Bayesian, Decision theory, Group decision making, mind, Toeval | Tagged , , , , , | Leave a comment

Waar staat mind@work voor?

mind@work staat zowel voor

  • Concrete ervaring uit honderden sessies en workshops
  • Betrokkenheid bij mensen, bij faciliteren van workshops, vergaderingen en meetings
  • Gestructureerde methode voor intake, ontwerp, uitvoering en rapportage
  • Metafoor voor de werking van de (menselijke) geest

  Die laatste onderbouwt de methodologie.

  mind@work: consistente methoden voor betere besluitvorming
  Waarom? Mensen hebben elkaar nodig, om met elkaar de complexiteit van de situatie te onderzoeken en concrete stappen te ondernemen om hun situatie te verbeteren. mind@work bestaat uit een eenvoudig toepasbare werkwijze om met elkaar de situatie te verbeelden en beschrijven.

  Hoe? Door met elkaar de ruimte in de met elkaar opgestelde elementen te bevragen, te bespreken en daar eigen conclusies aan te verbinden. mind@work faciliteert dit en traint en coacht deelnemers om beter elkaar beter te leren waarnemen.

  Wat?Het antwoord op hoe? is ja!“: de acties en activiteiten dienen zich al snel aan. Communicatie gaat dan over van betekenis geven op het afstemmen van acties en activiteiten. Mind@work maakt, dat de deelnemers elkaar beter op het spoor naar de gezamenlijke resultaten kunnen houden.

  10-stappen Methode mind@work
  De methode combineert jarenlange ervaring in het werken met groepen, in allerlei samenstellingen en met diverse methoden en technieken met wetenschappelijke kennis over gedrag van mensen in systemen, zowel de biologie, als de biografie.

  1. Check in
  2. Vaststellen van het waarom van de bijeenkomst, de situatie en de vraag waarop we antwoord nodig hebben
  3. Inventariseren van de elementen van de situatie
  4. Beschrijven van de omgeving waarbinnen de situatie zich afspeelt
  5. Kiezen en opstellen van figuren die elementen voorstellen
  6. Converseren over de situatie, de duidingen en betekenissen
  7. Eventueel aanpassen van de vraag en Uitvinden van passende antwoorden op de vragen
  8. Formuleren van persoonlijke acties ter verbetering
  9. Afstemmen van de acties op elkaar en voorbereiden uitvoering
  10. Check out

  mind@work als metafoor
  Wat werkt er, wat “maakt dat je werkt”? Sommigen noemen het “ziel”, “geest”. Ik noem het “mind”, vandaar “mind-at-work”. Hoe je lichaam werkt, blijft een raadsel. Je kan wel gedrag waarnemen, maar gedrag niet zinvol herleiden naar een oorzaak. Voor wat er werkt, gebruik ik het woord “mind”.

  Iedereen bezit een unieke, eigen mind. Niet als een ding, zoals een auto. Je kan je “mind” niet weggeven of uitlenen. Je kan je “mind” dus ook niet besturen als een auto, noch bestuurt je mind jou. Toch weet jij en weet ik, dat je zoiets als een “mind” hebt. “Mind” is ook geen niet-ding.

  Onder “mind” versta ik je mentale toestanden waarmee je je lichaam afstemt op de actuele situatie. Je “mind” werkt door je ervaringen te gebruiken als een mentale gereedschapskist. In de meeste eenvoudig gevallen, kan je de klusjes aan met je mind. In de meer complexe gevallen, vooral met andere mensen, heb je meer werk en kan je wel wat ondersteuning gebruiken van mind@work.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Omgaan met metaforen

Joyce Weber (Werk en Inspiratie) vroeg me mijn werkwijze te beschrijven op een praktische wijze, zoals de dingen in een Blokker-winkel: geen design, maar ook niet zo goedkoop als Action of Zeeman. “IKEA”, denk ik dan: onderdelen om zelf in elkaar te zetten. Hierbij mijn poging, de blokken. Maak er zelf een stapel of een muur van.

Als een Blokker-winkel” is een mooi voorbeeld van een metafoor. Mensen denken in metaforen, denkbeelden. Zelfs deze tekst “vertaal” je in “beelden”. Geen letterlijk beeld, maar figuurlijk.  Door middel van een metafoor “begrijp” je de wereld. Een onbekend concept, probeer je te begrijpen, door wat je kent en weet te af te beelden op het onbekende begrip. ‘Ah, nu zie ik, wat je bedoelt, zeg je dan’.

Met een metafoor beeld je de structuur van je concrete ervaringen af op eenzelfde structuur van abstracte klassen.

Structuur van de winkel. Het beeld van de “Blokkerwinkel”, ken je uit je ervaring. Je bent er vast wel eens geweest voor een huishoudelijk artikel.”Blokker” staat voor een niet echt overzichtelijke winkel met praktische, degelijke zaken, voor het huishouden, voor elke dag, dicht op elkaar, goede kwaliteit voor een goede prijs. Eigenlijk is het als winkel een “workshop”: een winkel voor het werk in het huishouden.

Vergelijk dat beeld eens, met je beeld van een “design winkel”, mooie spullen, maar aan de prijs; of de inrichting van Action, bakken met “hoe kunnen ze het maken voor die prijs?”. Je ervaringen in winkels zijn concreet, de woorden zijn abstract. Je kan niet winkelen in het woord “Blokker”.

Drie-eenheid. In praktische termen, bestaat een metafoor als een drie-eenheid: de vorm die je ervaart, U of jijzelf als verwerker (of subject) en het beeld van je object. In dit plaatje staat: “de facilitator is als een loods”.

Centraal in de metafoor staat “U”, ervarend subject. “U” ervaart en maakt de metafoor. Een metafoor is dus altijd ook subjectief. Eenzelfde metafoor, ervaart een ander anders. Jouw “Blokker-winkel” ziet er anders uit, dan de mijne. In het maken, draag je relaties tussen de elementen van je concrete ervaring over op relaties in het “beeld” van je ervaring. Zoals je leest, beschrijf ik ook een beeld van de metafoor.

Concreet. Hoe je aan concrete ervaringen komt, hoef ik je niet te vertellen. Stap een winkel binnen, zie, hoor, ruik, voel hoe “ervaring werkt”. Je concrete ervaringen zijn altijd lichamelijke ervaringen. Je begrijpt een concrete zaak, door het te “be-grijpen”. De verklaring ervoor ligt voor de hand: je hebt zelf ook een vorm.

Ervaren. Je ervaringen zijn altijd concreet. Je ervaart met je zintuigen en je lichaam. Wat op je inwerkt, merk je op en verwerk je als “ervaringen”. Ervaring onthou je, niet zoals in een bibliotheek, winkel of computer zaken onthoudt, maar als een soort “script”, een “herinnering”. In het herinneren, herinner je je ervaringen door middel van je lichaam. Zo herken je een Blokker-winkel aan je gedrag, je eerdere ervaringen in een Blokker-winkel. In een winkel van, zeg IKEA, gedraag je anders, dan in een Blokker zaak. Het unheimische gevoel van een high-end design winkel, komt voort uit het ontbreken van een adequaat handelingsrepertoire. Je kent de weg er niet.

Structuur. Hoe kom je aan de structuur? Die volgt uit “hoe het werkt”, “hoe je het gebruikt”. Ik gebruik bewust het werkwoord “gebruik”. Een zeem, is om te zemen. Een stoel, om op te zitten. Je hamert met een hamer. De structuur volgt uit het toepassen van acties: je begrijpt, wanneer je weet hoe ermee te werken. “De weg kennen” houdt in, dat je de structuur van de winkel “herkent”. Juist in een lege winkel, met maar een ding, voel je je niet thuis. (En wanneer je naar de prijs moet vragen, kan je het niet betalen).

Voor de vorm. “Structuur” kan je niet zien. Je ziet de vorm, maar niet hoe iets is opgebouwd. De enige structuur, waar je (indirect) toegang toe hebt, is de structuur van je lichaam. Vandaar dat alle metaforen, en het begrijpen, ook altijd gaan over ruimte (boven – onder), tijd (achter – voor, en dus ook een ruimte metafoor), beweging (vooruit, of eigenlijk, links – rechts) en kracht (of energie).

Abstract. Door het maken van een structuur op basis van “hoe het voor jou werkt”, negeer je andere manier van “hoe iets werkt”. Dit heet “abstraheren”, of wel “wegtrekken”. In het maken van een beeld, werk je als een beeldhouwer, door weg te laten, wat niet in het beeld past. Zoals in de abstracte kunst, gebruik je alleen de in je oog springende vormen en delen. Hoe je dat doet? Kijk maar naar : dubbele punt  – streepje haakje ) sluiten 🙂 en je ziet een lachend gezichtje. Het kan nog één stap abstracter : ) .

Beeld. Het beeld waarover ik spreek, is geen echt beeld, geen echt concreet (stand)beeld of plaatje, maar een metaforisch beeld. Een soort ingebeeld beeld. Omdat Joyce sprak over “Blokker”, kreeg ik het beeld van de winkels, maar ook van “blokken”. Vandaar het plaatjes aan het begin van deze tekst. In mijn geest, verscheen een “beeld” van iemand die blokken stapelt, een “blokker”.

Afstemmen van beeld in geluid en in woorden. Mensen hebben geleerd om hun ervaringen te uiten in geluid, klank, taal. Zingen was waarschijnlijk bedoeld om met elkaar gedrag af te stemmen, bijvoorbeeld bij routinematig en zwaar werk, Zoals we nog steeds doen in een koor, bij een oefening. En op school. Je hebt geleerd klanken te associëren met acties, handelingen en vandaar naar beelden, metaforen.

Associëren. Het woord “associatie” geeft al aan, hoe dat werkt: in een sociale context. Je leert je gedrag af te stemmen op anderen in je omgeving. Niet alleen letterlijk (in de vorm van gedrag), maar ook figuurlijk (als “afstemmen”). Je leert daarbij ook, bij welke familie, stammen, groep(en) je hoort. Ook dat gaat via geluid, enerzijds via “stem” van een ouder, voorganger, leraar en anderzijds via horen. Het woord “horen” gebruiken voor erbij horen.

Het één voor het ander. Op deze manier maak je dus metaforen: uit je gedrag van jezelf, maak je een model, beeld, abstractie, een structuur van elementen, elementaire gedragingen. In een nieuwe situatie, vergelijk je je bekende structuren, met de situatie zoals die zich aan je voordoet. Daaruit leid je een nieuw beeld of metafoor af, die je met een andere naam benoemt.

Context. Uit het voorgaande volgt, dat je je metaforen ook altijd aanpast aan de situatie of context. De situatie bepaalt je gedrag, “hoe het hoort”; je ervaringen “kleuren” “het plaatje”. Eenzelfde situatie, zal dus bij de verschillende mensen tot dezelfde naam van de metafoor kunnen leiden met verschillende “beelden”. Merk ook op, dat jij met je ervaringen, ook deel uitmaakt van de context. Zo heeft Blokker in mijn geval, bijna nooit wat ik zoek. Hoe zit dat bij jou?

Dubbel. Een naam is niet de metafoor, maar een abstractie van een metafoor. Net zo als een plaatje van een auto geen auto is, het woord stoel geen stoel, chair, chaise of Stuhl. Het menu is niet het gerecht. In Japan staan er godzijdank plaatjes in het menu, want anders had ik geen idee gehad over “wat er op het menu stond”. Mensen passen dus een dubbelslag toe: wat je ervaart onthoud je als metafoor, een structuur van abstracte klassen EN je zet een woord of wat zinnen in de plaats van de metafoor.

Communiceren. Let op: onder communiceren versta ik het afstemmen van gedrag. Communiceren – het woord -, gebruik je ook als metafoor.  Waarschijnlijk heb je geleerd, dat communiceren het overdragen van betekenissen betekent. Ik ga echter uit van gedrag en heb dus een heel ander beeld bij de metafoor “communiceren”. Als fysicus denk ik als vanzelf aan “communicerende vaten”: het waterniveau in twee verbonden vaten, staat even hoog. Dat is gedrag. Van dingen. Ook dingen “communiceren”, net als planten en dieren. En mensen.

Gedrag. Alle gedrag communiceert en alle communicatie bestaat uit gedrag. Je kan dus communiceren zonder woorden, bijvoorbeeld door iets voor te doen. In dat handelen, leg je ook een relatie, een structuur aan de situatie met de ander op. Afstemmen van gedrag houdt ook in, het afstemmen van relaties. “Afstemmen” gebruik ik hier dus ook als metafoor. De communicerende vaten, stemmen zich op elkaar af. Zonder geluid.

Bekentenis. Eerlijk gezegd, dacht ik ook dat communiceren over het overdragen van betekenissen ging. Jarenlang heb ik gepuzzeld hoe dat werkte en wat betekenis “is”? Totdat ik inzag, dat betekenis van betekenis dezelfde structuur heeft, als die van metafoor. Betekenis bestaat dus “niet“, bestaat uit niks anders dan je ervaring van de metafoor.

Betekenis. Ik verbeeld het in het plaatje hiernaast: de vorm van het teken, de betekenaar (U) en de betekenis (men spreekt dan van de referentie aan het teken), vormen een drie éénheid. De pijl met het woord “betekenen” bestaat niet echt. Dat is wat de “U” doet. Betekenis zit in U, in jou, in mij. Jij betekent.

Let niet op letters. Bij het lezen vertaal je “automatisch” (ik zeg liever “vanzelf”). Je herkent de vorm van de letters, weet waar de grip in de lettergrepen zit en herkent de referentie aan het woord. Zoals bij “Blokker-winkel”. Je herkent het “woordbeeld”, waarbij, zoals bekend, j nt ns d klnkrs ndg hbt. Je merkt zelfs niet meer op, dat een woord een woord is en geen metafoor meer lijkt.

“The world is emblematic. Parts of speech are metaphors, because the whole of nature is a metaphor of the human mind.” Ralph Emerson

Alles draagt betekenis, omdat alles – je hele natuur – voor jou alleen uit metaforen kan bestaan, metaforen die jezelf gemaakt heb. Metaforen gebruik je voor de overdracht van “wat je kent” op “wat je nog niet kent”. U betekent betekenissen. Je draagt betekenis over op wat figureert in je werkelijkheid. Door te communiceren stemmen we gedrag op elkaar af en daarmee de betekenissen. En niet omgekeerd. Communicatie is ook een metafoor, een metafoor over gedrag.

U. Eigenlijk had ik hiermee moeten beginnen. Het begint en eindigt met “U”, jij, “ik”. Je kunt niet zonder jezelf bestaan. Hoe maak je van je ervaringen een beeld? Dat weet ik niet. Hoe het echt werkt, weet niemand. Want we kunnen het er alleen in termen van metaforen over spreken. Je “verwerkt” je indrukken door het “herkennen” van het gebruik door je lichaam. In een andere post ga ik daar verder op in.

Toepassen. Voor de mind@work methodologie in het faciliteren van effectieve workshops, gebruik ik metaforen. Door met elkaar de metaforen uit  te wisselen, uit te vinden waar ze verschillen en waar ze overlappen, verkrijgen we een completer beeld over “waar we het over hebben”.

 

 

Posted in behoren, Betekenis, Faciliteren, Metafoor | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

2 workshops on Facilitating cultural diversity

An afternoon on facilitating diversity with Isabelle Min (South-Korea) and Jan Lelie CPF

(De workshop is in het Engels. Ik heb verderop een Nederlandstalige toelichting toegevoegd).

Last year, I met Isabelle at the IAF-conference in Seoul and we established a deep connection. This year she’ll visit the Families in Global Transition conference in The Hague. I proposed to organize a double workshop on facilitating communications in a multi-cultural environment. We’re offering a unique opportunity for facilitators, trainers and coaches in The Netherlands to share learning on facilitating across cultural boundaries.

Isabelle has extensive experience in facilitating in multi-cultural situations, herself being raised in different cultures. She has worked, among others, with third generations children, families in transitions and also with groups of woman in cultural diverse situations. She combines experiences in highly hierarchical, “father”-dominated (“Confucianist” societies, like China and Korea) with experiences in more open, egalitarian, or feminine societies (western).  She has also been teaching and training others. The workshop will be interesting for consultants, coaches and facilitators working across deep cultural boundaries,

Jan Lelie is inventing new methods and approaches to communicate across boundaries. Recently he invented a methodology based on using (LEGO)figures, which is both easy to learn by facilitator and fun to work with. The method is of interest in coaching as well as facilitating. The approach has been tested in various situation, including multi-cultural environments.

Toelichting:

– Confucianisme is de dominante Aziatische filosofie (China, Japan, Korea’s), waarin de familie hiërarchie centraal staat: ouder gaat voor jonger, de groep of familie is belangrijker dan het individu, discipline gaat boven vrijheid, gezichtsverlies van de ander dien je te beperken. Verder is homogeniteit belangrijker dan diversiteit (een reden waarom China en Japan heel weinig vluchtelngen opnemen uit het Midden-Oosten). Ook al noemen we het geen confucianisme, veel van de principe hanteren (niet westerse) groepen impliciet in familiesystemen en hiërarchische situaties. Eigenlijk is het gemakkelijker, wanneer mensen expliciet zijn in deze principes. Isabelle heeft zowel in Azië als in Europa gefaciliteerd en kan daardoor heel goed duidelijk maken waar je op moet letten en hoe je je kunt gedragen. Ze komt hier trouwens voor conferentie over families: the Families in Global Transition conference

– Metaforen. Mensen denken en communiceren in metaforen. (Je denkt misschien dat je in woorden denkt, maar die woorden zijn “vertaalde” metaforen. Denk maar eens aan een brug. Probeer nu de brug te tekenen. En beschrijf deze in woorden.) Hoewel we verschillende talen spreken, zijn de gebruikte metaforen universeel. Je hebt het over metaforen of “denkbeelden”. Elk zinsdeel kunnen we alleen begrijpen omdat we de metaforische (= figuurlijke) betekenis hanteren. Kijk maar naar het woord “begrijpen”: je grijpt iets met je handen (concrete ervaring) en gebruikt het begrip om iets met je hersenen te “begrijpen” (abstracte klasse). We noemen het dan een concept – ander woord, zelfde betekenis. De werkwijze, met de (LEGO(tm)) figuurtjes, grijpt (!) terug op de concrete ervaring van de metafoor. Al doende heb ik nu ook een verklaring ontwikkeld over “hoe we werken met metaforen”, “mind@work”.

The workshops are part of our continuing dedication to improve professional facilitation and communicating across boundaries. They’re of interest to facilitators, coaches, trainers, consultants and all other professionals working with diversity and poly-cultural groups. (Please be aware, that cultural differences within one organizations, maybe bigger than differences between cultures). The meeting is also meant to strengthen the Dutch facilitator networks.

The workshops will be held at Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, Geestbrugkade 32 en 35, 2281 CX Rijswijk on February 20th , from 13.00 – 18.30.

13.00 – 13.30 Reception
13.15 – 13.30 Introductions
13.30 – 15.30 Workshop Isabelle Min
15.30 – 16.00 Break
16.00 – 18.30 Workshop Jan Lelie
18.30 – 19.00 Informal closing

You can join only one or both of the workshops. Fee: euro 50,00 excl. vat, incl. refreshments. members and friends of IAF-Netherlands: euro 25,00.

Geef je op door mij een mail (janlelie@mindatwork.nl) te sturen of het contactformulier in te vullen:

Ik doe aan de workshop(s) over faciliteren in (culturele) diversiteit met Isabelle Min en Jan Lelie

Deelnamekosten:
50 eur of 25 euro (ex btw) voor (ex-)deelnemers van Kunstmest en leden of vrienden IAF-Nederland

Beide workshopsAlleen eerste workshopAlleen tweede workshopInformeel samenzijn (gratis)

Plaats: Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, Geestbrugkade 32 en 35, 2281 CX Rijswijk

Factuur gegevens

Eventueel bericht

Bij onverhoopte annulering geen restitutie; vervangen door een ander mag wel of deelname op een latere datum.
Algemene voorwaarden, zie https://www.mindatwork.nl/contact/algemene-voorwaarden/

More on:
Isabelle Min is a “Cultural Interpreter” specializing in cross-culture and communication. She is CEO of Transition Catalyst Korea (TCK) Institute. At TCK institute, she combines her multicultural upbringing with 30 years of career in marketing, broadcasting, public relations, training, coaching to facilitate cross-cultural communication between Koreans and expats. She spent her formative years living in five continents and speaks 5 languages.

Jan Lelie CPF, facilitation friend, has developed a universal approach to any change situation based on Will McWhinney’s Creating Paths of Change. He is extending this approach with a special theory of communicative relativity.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Planning and the toolmaker metaphor

Again, I answered some questions on facilitating. About “keeping plans alive”.

Plans (intentionally no ,) like communicating, are processes. I’ve always abided with the saying by Montgomery: “plans are nothing, planning is everything“. Planning is not about a plan, just as maps are not about territory. Or, my favourite, “Don’t eat the menu!”. This way of working is now commonly called “Agile”, as Gary remarked in “Fellow facilitators, what is your advice to groups about keeping strategic plans alive?” at a Linked-in discussion..

I use planning sessions to find the common assumptions. A plan offers a way to communicate and share assumptions. Executing a plan is a way to test the assumptions, not to realize the plan. That is like the March Hare (from Alice in Wonderland) trying to fix the watch using butter, “But it is very good butter”, the Hare declared. Deviations from a plan usually means that you’re assumptions no longer hold. So don’t hold to the plan

Another remark: be careful with your metaphors. I wouldn’t use “keep plans alive”. Plans only “live” in the heads of people. A plan doesn’t have a life, so there is no need to keep them “alive”. A plan should be used as means to give meaning to (your) life, but a plan is not a goal. Phrasing it like this might induce people to “believe in the plan”, “stick to the plan” and ultimately become unhappy when they couldn’t execute the plan as planned. The paradox is: use planning “errors” or “mistakes” to improve your plans.

Addition: this seems to me, to be a consequence of using the “Conduit Metaphor” in communicating. In the conduit metaphorical-frame, you assume that the meaning is in the words and they just have to be transferred to the receiver to be “understood”. This makes one thinks in terms of “executing a plan” and trying “to get back on plan”. I’m not against plans, but against framing a plan in this way. Using the “toolmaker metaphor”, you could a plan as a set of ideas and assumptions phrased as instructions. You experiment (to use an “ex-phrase” too), find out what works and improve the plan as you go along.

Plans – this I learned while working in logistics – are either lousy or lucky. This is what happens: people will only tell about their “good” plan, when they have been lucky. If it was lousy, you won’t hear about it. This psychological phenomena is called “survivor bias” . The first Law of Planning: “Everything changes, until there is no time to change it”. (In my opinion just another consequence of “Parkinson’s Law”: Work fills the time available for its completion.)

Addition: the paradoxes involved: expressing / power (authority), engaging / perceiving (trust) and belonging / sharing (identification)

Posted in Actie, English, Meaming, Metaphor, paradox | Tagged , , , | Leave a comment