mind@work samenwerkingsoplossingen voor:

Informatie Logistiek (ICT)

Informatie Logistiek

Onder Informatie Logistiek verstaan we alle processen om gegevens te verwerken tot een eindproduct dat voorziet in de behoefte van een (eind)gebruiker of klant. mind@work (met yuj advies en Mobilé performance improvement), bieden een combinatie van methodes, tools en technieken om Informatie Logistiek zowel in kaart te brengen als uiteindelijk te realiseren.

De methoden voor het in kaart brengen zijn ondermeer:

 • De Architectuurprocesbenadering. Deze is ontstaan uit onder anderen CSAM, de architectuurmethode van Compaq;
 • SeeMap®: een visuele methode om tot een gedeelde visie te komen;
 • RAMS (Requirement Analysis for Management Systems), een zeer toegankelijke "public domain" methode voor procesanalyse geba-seerd op de Diagonale Matrix;
 • Actieplanning;
 • DPE, de Projectevaluatie Methode.

  Uiteraard zijn de meeste bedrijfsprocessen al in modellen vastgelegd. De meeste organisaties gebruiken hiervoor een combinatie van methodes en technieken. Echter, deze methoden zijn meestal gericht op (pro-ject)management, ICT en technici. Er is ons gebleken dat er zowel binnen de primaire processen als in de interactie bij bedrijfsketens behoefte is aan meer duidelijkheid over de rol van betrokkenen, de informatie en de mo-gelijkheden. Deze ontwikkelingen van ICT in de richting van IL (Informatie Logistiek) maken het noodzakelijk vooral meer - en dus met de betrokken - naar de interactie van de diverse (sub)-processen te kijken.

  De kracht van onze aanpak zit vooral in het samen met de belanghebbenden inzichtelijk maken van informatiestromen. Werkwijze en resultaten worden over het algemeen goed ontvangen in de organisaties die deze toepassen.
  Het architectuurmodel is gebaseerd op de vier verschillende wereldbeelden. Iedere deelnemer aan een proces combineert twee verschillende voorkeuren. Veel van de problemen komen voort uit de verschillen in perspectief.

  Schema:

  De ervaring leert dat het van belang is om bij procesoptimalisatie uit te gaan van een volwaardige Architectuur(proces)benadering. Centraal in de procesbenadering staat onderstaande figuur waarin de samenhang van de verschillende architectuur-onderdelen overzichtelijk wordt getoond. Ook de rollen zijn in de figuur opgenomen. In de workshops wordt onderstaand schema als controlelijst gebruikt en als opzet voor de discussieonderwerpen.

  Voor meer informatie: haal de (pdf) brochure op via deze link:Informatie Logistiek en Architectuurprocesbenadering