Wat is de vraag? Waarom de computer als hulpmiddel?
Hulpmiddel: minds2gather
Afdrukken op kaartjes
Brainstormen
Consensus scheppen
Creativiteit
Mening deelnemers

Waarom mind@work faciliteert met computers?

"mind@work is not merely a set of techniques for improving organizations, enhancing communications, building consensus, or solving problems. It is based on the principle that conception and implementation are intimately linked, with a core of creating common meaning."

mind@work heeft zich gespecialiseerd in het bereiken van

beslist beter besluiten

Een belangrijk hulpmiddel daarbij is computer ondersteund brainstormen met kaartjes. Hoezo?

Hulpmiddel: minds2gather, brainstormen via internet

mind@work heeft een tool voor facilitators ontwikkeld dat het gemakkelijker maakt om de persoonlijke meningen te verzamelen: we noemen het minds2gather. Minds2gather maakt het mogelijk om deelnemers aan een bijeenkomst tegelijkertijd, interactief maar anoniem ideeŽn uit te laten wisselen over een aantal vragen of stellingen. Het tool werkt via internet, zie bijvoorbeeld dit voorbeeld: Brainstorm  Ga naar een voorbeeld van brainstormen . Vergelijk het met een chat-box. Maar we zetten het voornamelijk in 'in het hier en nu' ofwel same place, same time.
Voordelen voor de deelnemers:

 • machtsarme situatie, werken in eigen tempo, geen groepsdruk, geen 'halo'-effect;
 • hebben meer ruimte om boodschappen te formuleren dan bij roepen of schrijven;
 • aandacht op de ideeŽn, niet op de boodschapper;
 • alle ideeŽn zijn zichtbaar en beschikbaar, nog voor dat ze op de borden verschijnen;
 • meer ideeŽn tijdens de divergentie, ondermeer door inspiratie uit de ideeŽn van anderen.

  Top

  De kern: afdrukken op kaartjes

  Tegelijkertijd kan de facilitator de binnengekomen ideeŽn afdrukken op (gekleurde) kaartjes. Dat kan op de bekende rechthoekige kaartjes, maar we hebben ook speciaal papier ontwikkeld waardoor we de teksten op hexagonen, zeshoeken, kunnen afdrukken.

  Top

  mind@work heeft als uitgangspunt dat betekenis een kwalitatieve eigenschap van wisselwerking is. Betekenis bestaat alleen in wisselwerking. Het gebruik van "eigenschap" nemen we ook figuurlijk: de wisselwerking zelf schept de betekenis, betekenen is zelf een bijproduct van interactie. Deelnemers beseffen of begrijpen de betekenis van hun ideeŽn pas wanneer echt wanneer ze die in samenhang samen hebben gebracht.

  De deelnemers kunnen met de kaartjes hun ideeŽn cluster, de clusters benoemen, bespreken en beoordelen. Dit is het stadium waarin betekenis wordt gecreŽerd. We menen dat mensen sociale interactie (hť, mijn spellingchecker suggereert "communicatie over en weer") nodig hebben om te leren, te ervaren, te bedenken, te voelen waar over ze het hebben. Communiceren is in de eerste plaats gedrag en pas in de tweede plaats inhoud.

  Voordelen voor de facilitator:
 • meerdere vragen of stellingen tegelijkertijd;
 • alle ideeŽn leesbaar op kaartjes;
 • parallel werken in verschillende groepen;
 • kan de eigen technieken voor convergentie gebruiken
 • na afloop van de bijeenkomst worden de ideeŽn in de computer geclusterd en kan snel een verslag gemaakt worden.

  Top

  Niet langer doormodderen dankzij computer ondersteund brainstormen

  mind@work (www.mindatwork.nl) ontwikkelt methodes, technieken en tools om betrokken, creatief , effectief , en efficiŽnt vragen en problemen met teams, groepen en organisaties om te vormen tot besluiten. Onze methode gaat uit van Creating Paths of Change ontwikkeld door Will McWhinney. Veranderen vatten we op als een doorlopend proces, waarbij het scheppen van consensus over de probleembeleving centraal staat. De definitie van het probleem blijkt in veel gevallen de kern van de poedel. Merkwaardig genoeg - dus niet - wordt deze stap meestal snel gezet: vrijwel automatisch gaan we in de oplossingsmode. Zo verzanden veel organisatie - wie zei daar overheden? - in problemen die te maken hebben met het implementeren van - opgelegde of gekozen of gevonden of voor handen of Ö - goede maar onwerkbare oplossingen: doormodderen. Op korte termijn efficiŽnt, op langere termijn dodelijk voor de betrokkenheid en de effectiviteit.

  Top

  Verse vis

  Dit is niet merkwaardig, omdat het scheppen van consensus verbonden is aan het creŽren van gemeenschappelijke betekenis. Dat houdt ondermeer in dat er voldoende vertrouwen moet bestaan om open bijvoorbeeld pijnlijke zaken te bespreken. Eťn van de pijnlijkste zaken is verschil van mening, omdat verschillen van mening te maken hebben met persoonlijke opvattingen en deze 'dus' snel persoonlijk genomen worden. 'Mijn vis niet vers?' leidt in het bekende Gallische dorp tot een broederstrijd. Niet omdat de vis al dan niet niet vers is, maar omdat alleen al het bestaan van een verschil van mening, persoonlijk wordt genomen.

  Top

  Creatieve beleidsimpuls

  Scheppen van consensus gaat van 'au'. Ieders eerste impuls is - heel verstandig - om pijn te vermijden: snel naar een oplossing is de bekende actie-reactie houding. Maar dat is geen beleidsimpuls. Beleid betekent ondermeer samen effectief en creatief met problemen omgaan. Creatief zijn houdt echter in dat de spanning die door het conflict ontstaat behouden blijft. Facilitators werken met mensen en groepen en zijn in staat de creatieve spanningen vast te houden, te ondersteunen, te begeleiden.

  Top

  Vraag het de deelnemers

  Uit een brainstorm en een evaluatie van de voor- en nadelen van minds2gather kwam het volgende resultaat:

  Top

     Voordelen gebruik mind@work    Nadelen gebruik mind@work
   75% Gemakkelijk om na afloop meteen verslag uit te kunnen draaien  75% Minder interactie tussen mensen (groepsdynamiek)
   50% Werkt sneller  50% Mogelijke natuurlijke weerstanden tegen computergebruik
   33% Langere teksten mogelijk (past nu wel op je kaartje)  50% Sterk afhankelijk van de werking van de technologie
   33% Reageren op andere ideeën  50% Veel gedoe voordat je kunt beginnen en gesjouw
   33% Bij clusteren kaartjes toch groepsdynamiek  33% Computers nodig
   33% Modereren op diverse locaties tegelijk mogelijk
   33% Altijd co-moderator nodig

  Top