Relaties

mind@work heeft gewerkt voor bedrijven en organisaties uit zowel de profit als not-for-profit wereld. Als gezegd, onze benadering is gebaseerd op een metapraxis die los staat van de inhoud van een probleem.

Bedrijfsleven
Bij bedrijven hebben we ervaring met zowel het MKB als grote (internationale) organisaties, waaronder Philips, en Shell. Ook netwerken van bedrijven, zoals beroeps- en belangenorganisaties, hebben we bijgestaan in besluitvorming, onlangs nog NOGEPA. In sommige gevallen is gefaciliteerd in het Engels. In sommige gevallen ook netwerken van concurrerende bedrijven (Supply Chain Management). mind@work heeft specifiek veel ervaring op het gebied van logistieke verbetering, ERP-implementaties en kwaliteitsverbetering (EFQM, TQM, 6Sigma, lean manufacturing, JIT en TOC).

Publieke sector
Bij not-for-profit organisaties heeft mind@work gewerkt voor bestuurlijke organisaties als gemeenten (Rotterdam, Reeuwijk, Ronde Venen), waterschappen, provincies (Brabant, Zuid-Holland, IJsselmeerpolders) en ministeries (VWS, VROM, Financiën, Justitie, Gezondheidszorg). Specifiek heeft mind@work ervaring met inspraak, samenwerkings- en medezeggenschapvraagstukken. Hiervoor is onder meer BeleidsRegie ontwikkeld. mind@work heeft gewerkt voor scholen, van basisschool tot universiteit (Erasmus, Twente, VU Amsterdam) .


Netwerk

mind@work werkt samen met een grote diversiteit aan partners.

Scope
mind@work heeft gewerkt voor raden van bestuur, directies, een enkele keer een minister, maar ook met middenkader, uitvoerend personeel (bijvoorbeeld KLM cabine personeel) en allochtonen en autochtonen van de werkvloer. Ook heeft mind@work ervaring in het werken met (kleine groepen) professionals, vrijwilligers, buurtbewoners en not-for-profit organisaties. mind@work heeft sessie gefaciliteerd in het buitenland en op internationale conferentie in Nederland. Er is gewerkt met groepen Japanners (Yamaha), Duitsers en Italianen.

Methoden en technieken
Er is gewerkt met ondermeer krachtenveldanalyse, stakeholderanalyse, creatief probleemoplossende technieken, innovatie, visie-ontwikkeling, scenario ontwikkeling, waaronder roadmapping, business process reengineering, mind mapping, zoekconferenties.

Op het gebied van automatisering heeft mind@work ervaring met Agile methoden, waaronder scrums, maar ook met methoden en technieken op het gebied van project management. mind@work heeft diverse op Prince2 gebaseerde trajecten ondersteund. mind@work ontwikkelde samen met yuj de methode Concordante Project Evaluatie.
mind@work heeft gewerkt met Open Space en Real Time Strategic Change, Very Large Scale Interventions.
mind@work heeft ervaring met organisatie opstellingen – waaronder Satir trainingen – en systemische werkwijze. Daarnaast kent mind@work de disciplines van de Lerende Organisatie, waaronder Systeem Archetypes, Mentale Modellen, Team Building en Visie Ontwikkeling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.