Thuis in Faciliteren

Jan Lelie is thuis in faciliteren

Jan Lelie is thuis in faciliteren

Wel uren voor de buis, niet in de vergaderruimte
Hoe komt het dat we wel uren naar de tv, een film of theater kunnen kijken, maar bij vergaderingen al na tien minuten afhaken? Terwijl vergaderen tijd en geld kost en we voor film of theater betalen. Waarom zijn vergaderingen, meetings en besprekingen niet alleen verspillers van tijd en geld, maar ook van kwaliteit van leven? Is het gebrek aan leiderschap? Teamwerk? Betrokkenheid? Willen we niet? Nee, we kunnen het niet. We hebben het niet in huis. Tot nu toe.

We verdienen met programma’s, terwijl vergaderen andermans geld kost

De eenvoudige reden is dat we ze niet goed KUNNEN organiseren, omdat we nog niet geleerd hebben dat het een apart vak is, een kunst. Net als bij elke kunst komt er vakmanschap – kunde – bij kijken en een zeker talent. Bij film en tv-programma’s worden die talenten gezocht en in huis gehaald omdat er geld mee verdiend kan worden. Bij vergaderen worden er geen vaklui ingeschakeld, omdat we alleen maar geld verspillen. En niet ons geld – was het maar ons eigen geld – maar het geld van de baas, de aandeelhouders en uiteindelijk de klanten. Omdat het niet ons geld is – alleen onze tijd – verspillen we tijd in vergaderingen. Het lijkt op werk.

Regisseren naar resultaten

Regisseren naar resultaten

De facilitator regisseert een vergadergezelschap naar resultaten
We hebben nooit geleerd dat vergaderen geld kan opleveren. Wat de regisseur is voor een film of een toneelstuk, dat is de facilitator voor vergaderingen. Zoals de regisseur het beste uit zijn gezelschap haalt, zo doet de facilitator dat ook. Het enige verschil is, dat we denken dat de baas, de manager, de leider automatisch ook een goede facilitator is. Dat is soms zo, maar vaak niet. En dat kan vaak niet hardop gezegd worden als de baas ook de voorzitter is. Hij of zij is wel degene die je bonus of periodiek bepaalt. Verder, onder de oppervlakte, speelt er een aparte sociaalpsychologische dynamiek, die niet door iedereen doorgrondt kan worden.

Jan Lelie faciliteert naar resultaat.
De ondertitel van mind@work is Samen Beslist Beter Besluiten.
Dat Samen is samen met u, de opdrachtgever, jou, de deelnemer en jullie, de groep, het team of de organisatie.
Het Beslist houdt in dat het behalen van resultaten zeker is. Op basis van jarenlange ervaring en de daaruit ontwikkelde metapraxis kan ik garanderen dat er toepasbare resultaten uit de bijeenkomst komen. De bijeenkomst is pas een succes wanneer de afgesproken resultaten behaald zijn.
Beter betekent dat het sneller, met meer betrokkenheid, passie en inzicht gaat. In minder tijd meer resultaat.
En Besluiten houdt in dat aan het eind van de bijeenkomst we met elkaar besluiten nemen. Dat zijn geen voorgeprogrammeerde doelstellingen, geconstrueerde compromissen of vage plannen. Er staan concrete acties op papier, soms met een handtekening van de betrokkenen.

Klik hier voor meer over tHuis in Faciliteren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.