Wegen

In gesprek over de rol van de facilitator

In gesprek

Al doende veranderen. Daaruit bestaat het recept van mind@work. Alles verandert, je doet doorlopend “iets”, er gebeurt van alles, dingen waarop je reageert, waarop je wacht, waar je mee omgaat. Soms gaat het naar verwachting, soms gebeurt er iets onverwachts, als een reis door een deel bekend en deels onbekend terrein.

Het scheppen van wegen van veranderingen begint met het maken van keuzes. Hoe u kiest, bepaalt uw acties. Wat, maar vooral hoe, we met elkaar kiezen, bepaalt onze activiteiten. Alle keuzes beginnen met de keuze van waarnemen en beoordelen. Dus begint de beschouwing van veranderingen bij u, degene die de verandering kiest.

De facilitator is als een gids, een loods. Door het team, de groep te loodsen of te gidsen door een onbekende of moeilijke passage. De facilitator staat naast de kapitein (de probleemeigenaar), zowel de reder (de eigenaar) als de bemanning (de groep, het team) en haar schip (de organisatie met haar middelen) bij. Daarbij beschikt de loods over zowel kennis van zaken als het vermogen om te improviseren.

Iedere omstandigheid vraagt een eigen benadering. Een interventie kan in de ene situatie heel anders uitpakken, dan in een andere. Verschillende situaties, kunnen leiden tot dezelfde uitkomst. Tegelijkertijd bestaat er een onderliggende, gemeenschappelijke structuur. mind@work gidst, loodst groepen door onbekend terrein, met behulp van een kompas en legenda. Een legenda gebaseerd op hoe mensen de werkelijkheid waarnemen en scheppen.

Wanneer je veranderingen ziet als het scheppen van een landschap, verandert het landschap doorlopend. Met werken, schep je landschap, “breng je in cultuur”. Je gaat om, met wat je tegenkomt. En je leert ervan. Wat je leert, kan je gebruiken als kaart. De structuur van de kaart, volgt de structuur van het landschap. Door te veranderen, verandert je het landschap. Daarmee verandert ook de kaart van het landschap. Wanneer er iets verandert, moet de kaart aangepast worden. Echter, de legenda van de kaart verandert niet. De Legenda van Werkelijkheidsopvattingen, de structuur achter de structuur van het landschap, vormt het uitgangspunt van de methodologie van mind@work.

Met Wegen van Veranderingen en Weg van Faciliteren biedt mind@work als gids een bewezen methodologie, die ondersteunt op weg naar succesvolle veranderingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.