Faciliteren als Tweede beroep

Zes wijzen18 januari 2012 verscheen mijn boek “Faciliteren als Tweede Beroep“, over het wat en hoe van begeleiden van veranderingsprocessen, sessies, workshops en het stellen van vragen.

**** Ga naar de site www.faciliteren-als-tweede-beroep.nl ****

Koop boek

Inhoud van het boek:

Voorstuk: Gehanteerde Begrippen
Hoe te begrijpen?
Systemen
Betekenis
Communiceren
Taalgebruik
Archetypen
Wie denkt wat?
Paradox
Lichaam en geest
Samenvatting

Deel 1: Werken met Werkelijkheden

Hoofdstuk 1: Veranderen van Werkelijkheid

  Wat is Veranderen? Veranderen Anderen Illustratie van veranderen Universe of Discourse Leren omgaan met problemen Wat werkt in Werkelijkheid? Kaart van werkelijkheden Kaart van Will McWhinney Vier werkelijkheidsopvattingen Hersenmetafoor Kaart van Werkelijkheidsopvattingen Namen, kleuren en kenmerken

Hoofdstuk 2: U

  U: de Acteur, Regisseur en Producent van al uw Veranderingen Uw Werkelijkheidsopvattingen Kiezen Voorkeur Waar lijken uw overtuigingen het meest op? Wat is het meest werkelijk voor u? Hoe gebeuren de dingen volgens u meestal? Hoe gaat u om met veranderingen?

Hoofdstuk 3: Modelleren van Werkelijkheid

  Code in de Mode Waarnemen en gewaarworden Hersenen en lichaam coderen informatie Conventies Psychologische modellen werken zoverre ze werken Persoonlijkheidstypen volgens de MBTI Ontwikkeling Groep spiegelt onze schaduw Paradoxale achtergrond psychologische typen Ontwikkeling van voorkeursopvattingen Verdelingen van voorkeuren Andere Modellen op de Kaart gezet Vier elementen en beroepen Vier spirituele ontwikkelingswegen Belbin teamrollen De Matrix van Camps en Erens Veranderkleuren Ritmiek in organisatiedynamiek Leerstijlen van Kolb Herrmann’s “Whole Brain” Insights Howard Bloom’s Global Brain Denkhoeden van de Bono Vergadervoorkeuren Besluitvormingssituaties

Deel 2: Veranderen BegrijpenHoofdstuk 4: Wijzen van Veranderen

  Eigenschappen van Veranderen Ordes van Veranderen Persoonlijk vermogen tot veranderen Ons eerste en ons tweede beroep Beweging en tegenbeweging De Zes Wijzen van Veranderen Analytische Wijze Assertieve Wijze Beïnvloedende Wijze Evaluatieve Wijze Inventieve Wijze Emergente Wijze Werken aan Veranderen Zestien handelwijzen Twaalf gerichte methoden Beroepen Begeleiden van veranderen Illustratie van wijzen en methoden in de praktijk Oorsprong van Veranderen Werkelijkheidsopvattingen volgen uit ervaringen met veranderen De dynamiek van veranderen Wetten van Verandering

Hoofdstuk 5: Leiderschap, Teams en Veranderen

  Leiderschapsstijlen Werkelijkheden van leiden Leiderschap als Schepping Effectieve groepen Situationeel leiderschap Leiderschap onder spanning Leiderschapssyndromen Leiderschap bij Veranderen Transities Projectmanagement

Hoofdstuk 6: Spelen van Veranderen

  Welk Spel spelen we? Veranderspelen Veranderspelen spelen op ieder niveau Zes verschillende Veranderspelen De zes spelborden van veranderspelen Het Spel van Gemeenschappen Implicaties voor veranderen Spelregels voor veranderspelen Spel als reis Samenhang

Hoofdstuk 7: Veranderpaden Banen

  Een Pad Banen door Stappen te Zetten Aanleidingen om veranderpaden te banen Hoofdpaden Renovatiepad Renaissancepad Zuivere paden bestaan niet Kleine Paden Business Proces Re-engineering Social-Technical Systems design Lerende Organisaties Balanced Score Card ORIB Appreciative Inquiry Mediation Interactieve beleidsvorming Theory U en Presencing Synchroniciteit als geen andere methode Creativiteit en innovatie Conflicten Stranden van de Renovatie Stranden van de Renaissance Paradoxale conflicten Neem het niet onpersoonlijk

Deel 3: Ingrijpen in VeranderenHoofdstuk 8: Omgaan met Elkaar

  Onoplosbare Problemen Succes uit het verleden vormt geen garantie voor de toekomst Omgaan met Systemen De vier processen op de achtergrond Variabelen en observabelen Drie wetten en één principe Omgaan met Mensen Dubbele klem Omgaan met dubbele klem Volwassen communiceren Vuistregels voor Werken met Problemen

Hoofdstuk 9: Verlichten van Problemen

  Fasen Stap 0: De Intake Benadering van de probleemeigenaar Vragen aan de probleemeigenaar Interviews De kiem van de oplossing: het ei opvangen Tijd en ruimte Communiceren Team ontwikkelen Het Verandertraject of de Sessie Stap 1: Probleemoriëntatie Stap 2: Oplossingsfase Stap 3: Actieplan Interventie met bijbehorende methode en tool kiezen Letterlijk uitleggen Invullen van de kaart Voorraad technieken Praktijkvoorbeelden Case 1: Kunst buiten de kaders Case 2: Drankketen

Daarnaast komen er: – een zelf assessment om je werkelijkheidsopvatting te onderzoeken – een boek met methoden en technieken die passen bij de verschillende manieren van veranderen.

Meer over paradoxen: waar paradigma paradox ontmoet
Meer over archetypen: archetypen
Meer over kaart van werkelijkheidsopvattingen: de kaart
Meer over leiderschap: leiderschap, ladders en relaties
Meer over 4C-model: communiceren, confidentie, commitment en coöperatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.