Over dit boek

U: gegeven situatie en hulpbronnenDit boek gaat over omgaan met systemen, veranderingen teweeg brengen in groepen, organisaties en gemeenschappen. Iedereen werkt vanuit een vak of beroep in een organisatie of gemeenschap. Na verloop van tijd krijgen we een oproep om met elkaar problemen op te lossen, samenwerken te veranderen, te verbeteren.

We doen een beroep op anderen zoals anderen een beroep op ons doen. Faciliteren heeft te maken met het maken, onderhouden en verbreken van verbindingen tussen mensen. Het gaat om betrekkingen, relaties of verhoudingen. Na onze vakmatige inhoud, onze eerste betrekking, komen betrekkingen met anderen centraal te staan. Niet wat u doet, weet of bent maar wie u bent, wie de ander is en welke betrekkingen we onderhouden. Ieder van ons heeft een beroep, een vak, een kunde of een expertise geleerd en zich in de praktijk verder bekwaamd.

Uw beroep, uw vak, uw baan of werk past bij u. U bent het gewoon. In veel gevallen vermelden we onze functie of beroep op ons visitekaartje. We identificeren ons met ons vak en onze organisatie. We ontlenen onze identiteit aan de groep waar we ons toe rekenen. Binnen de kaders van ons vak voelen we ons bekwaam. Dit boek, één in een reeks van uitgaven gaat over het gebied waarin we onbekwaam zijn: anderen en veranderen van gewoontes.

Een vraag om veranderingen te faciliteren komt enerzijds voort uit onze expertise, de reden dat we in eerste instantie bij een organisatie betrokken raakten. Anderzijds uit de noodzaak om met elkaar problemen op te lossen en resultaten te bereiken. Op iedereen wordt vroeg of laat een beroep gedaan om veranderingen te faciliteren. Sommigen maken hiervan hun beroep. Dit boek richt zich op iedereen die op een effectieve, efficiënte, creatieve en betrokken wijze om dient te gaan met organisaties, systemen, veranderingen en kwesties.

In het boek behandel ik achtereenvolgens:
– vier archetypische werkelijkheidsopvattingen
– zes manieren van veranderen op basis van die vier
– twaalf methoden met bijbehorende technieken en tools
– zes veranderspelen
– een methodische benadering om tot een keuze te komen gegeven de situatie, de opdrachtgever, de groep, de middelen en de omgeving.

Meer over paradoxen: waar paradigma paradox ontmoet
Meer over archetypen: archetypen
Meer over kaart van werkelijkheidsopvattingen: de kaart
Meer over 4C-model: communiceren, confidentie, commitment en coöperatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.