Vergaderator

Vergaderator (in Engels: Facilitator)

Hoe beschrijven we wat we doen als “facilitator”? De discussie daarover loopt al een tijdje in de LinkedIn groep van facilitators. Ik sprak hier, geheel zijdelings en toevallig – of niet -, over met Ceciel Fruijtier, tekstconsulent. Zij suggereerde in eerste instantie “vergaderier”, vergelijkbaar met kruidenier en herbergier. Eenmaal thuis raakte ik in de ban van het combineren van woordelementen. Door het combineren van werkwoorden met uitgangen zocht ik naar begrippen die beter benoemen wat we willen zeggen. (Ik heb overigens een werkvorm “naamgeving” ontwikkeld, om met een groep een naam te vinden voor een product, dienst of verschijnsel. Zulke lijstjes zijn daarvan een onderdeel; maar dit tussen haakje). Een aantal stuurde ik aan haar en na een paar dagen kwam ze met een woord dat ook op mijn lijstjes figureerde: “vergaderator“. Haar argumentatie was: “past in het rijtje mediator, observator, commentator, illustrator etc. (en facilitator, JL) Het klinkt wat actiever, schreef ze, dan ‘vergaderant’ en wat serieuzer dan ‘vergaderier’.”. Toen zag ik het. Vergaderator. Maar dat hadden we al. Ik zag de betekenis van het woord niet tot ik het hoorde. Dat, denk ik dan, is de kracht van Ceciel: zij hoort wat er gezegd wordt. Ik ben van nature meer visueel ingesteld.

Aan de ander kant van de tafel hebben we dan ook de vergaderaar, de deelnemers aan de vergadering. Verder is dan de aanbieder van vergaderruimte een vergaderier. Zoals een herbergier ruimte biedt op je te bergen, een koetsier een koest biedt en een kruidenier kruiden.

Overigens meent vrijwel iedereen dat faciliteren verband houdt met “facile“, Frans voor gemakkelijk. Mijn veronderstelling is dat het te maken heeft met verbinding maken. Het lemma “li” komt van “yui” dat zoveel beduidt als verbinden. We vinden het in woorden als relatie, religie en intelligentie. het lemma “fac” wordt geleverd door het Latijnse “fecere“, maken, dat volgens mij weer een samenstelling van “f..” met “ire” is, gaan. Faciliteren is dus maken van verbindingen. “Se non è vero, è ben trovato.“. In een latere e-mail kon Cecile mijn verhaal bevestigen. We zien het woord “li” ook in liaan en liaison.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.