Netwerk

Tot het netwerk van mind@work behoren:

Ine de Bock Advies en Opleiding: Met Ine de Bock werken we samen aan het verbeteren van teams en organisaties. Bij coachingsvraagstukken, met name teams, overleg ik met haar en in een aantal gevallen hebben we samengewerkt.

IMI: Het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie in Leiden. Hoewel de naam anders suggereert, is dit een zelfstandige onderneming. Met het IMI ontwikkelde mind@work een aantal werkvormen, MasterLabs en de leergang Kunstmest, Faciliteren voor Professionals.

LEF: LEF Future Centre van Rijkswaterstaat. Jan Lelie faciliteert en begeleidt facilitators bij dit topinstituut voor besluitvorming met groepen.

Mobile Management Consultants: Met Willem de Wit van Mobilé Management Consultants werken we samen op het gebied van faciliteren en innoveren. Met Mobilé ontwikkelden we de Innovatie Dialoog.

Verschillig!: Met Tom Tom Egyedi van Verschillig! werken we samen op het gebied van mediation, training en begeleiding.

Wendy Meije: Met Wendy Meijer – uw organisatie in beweging – werken we samen op het gebied van dialoog, trainingen en coaching. Voor de Dag van de Dialoog in Den Haag verzorgden we de training van tafelbegeleiders, onder meer voor keuzevakstudenten aan de Haagse Hogeschool.

Werk en Inspiratie: Met Joyce Webber van Werk en Inspiratie werken we samen op het gebied van leiderschapsontwikkeling, coaching en interventiekunde. Joyce maakte monoprints voor elk hoofdstuk van het boek “Faciliteren als Tweede Beroep”.

Yui: Met Rene Tol van yuj-advies werkt mind@work samen op het gebied van computer ondersteund vergaderen, innoveren en project management. Met yuj advies ontwikkelde we concordante project evaluatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.