Groen

Deelnemers sessie HoenderdosBij een score tot ongeveer 14 is sprake van routinematige besluiten. Hoewel er geen (externe) begeleiding nodig is, kan het voor de onderlinge betrekkingen goed werken om wat vrijere vormen te gebruiken.

Instructie werkvorm: Brainstorm roepvraag

Mogelijkheden:
– Maak het wat minder statisch door in een kring te gaan zitten zonder tafel, of aan de binnenkant van een kring van tafels. Wissel af met staan.
– Laat de deelnemers zelf de ruimte inrichten, stoelen en tafels pakken.
– Begin de bijeenkomst met het vaststellen van het minimale resultaat: “wat willen we in ieder geval bereikt hebben”, in plaats van “iedereen eens met de agenda?”
– Begin met de dingen waar op het laatst geen tijd voor is en die toch moeten gebeuren: de nieuwe datum en plaats, de rondvraag
– Beperk presentatie tot 6 sheets met 6 statements van 6 woorden (“six word stories”).
– Stel open vragen (vragen die beginnen met: Wie, Wat, Hoe, Waarmee, Welke,..). Vermijd bij voorkeur “waarom?” vragen, omdat mensen het gevoel kunnen hebben om ter verantwoording geroepen te worden, of het kinderachtig kunnen vinden (waarom? daarom!).
Vraag door bij het gebruik van algemene termen, zoals “visie” of “management”, bijvoorbeeld: “visie waarop?” of “welke aspecten van management?”
– Vermijd “of-vragen”, vraag bijvoorbeeld: “welke voor- en nadelen kunnen we bedenken”. Schrijf antwoorden voor iedereen leesbaar op.
Stel een vraag ter verduidelijking wanneer er een vraag gesteld wordt: soms weten deelnemers niet precies hoe ze iets moeten verwoorden. Ook weten deelnemers vaak al het antwoord, maar durven ze het niet te zeggen, of is het nog onvolledig. (“De vraag stellen, is haar beantwoorden“)