Faciliteren_als_2de_beroep

Voorbeelden van "boeken"

Niemand verwacht te faciliteren in zijn of haar eerste beroep. Maar ben je beroepen, dan doen ze een beroep op je om te faciliteren. Binnenkort kan je daarbij ondersteuning krijgen via de site Faciliteren-als-2de-beroep.nl . Op deze pagina verzamel ik alvast materiaal.

Wat is een Business model
Ideeën voor canvas voor 2de beroep

Synopsis.
Het boek te verschijnen “Faciliteren als Tweede Beroep” (werktitel) vormt een metapraxis voor het oplossen van problemen en issues, het ontwerpen en implementeren van veranderingen met groepen. Wanneer het niet in eerste instantie om expertise (het eerste beroep) gaat, maar om relaties, betrekkingen, verhoudingen, betrokken-zijn, eigenaarschap of door-werking (een tweede beroep).

Het boek bouwt verder op de inzichten van Will McWhinney, Creating Paths of Change.

    12 methoden uit 4 perspectieven

  • problemen, werkelijkheidsopvattingen en interventies (methoden) hangen onverbrekelijk samen via een “kaart van werkelijkheidsopvattingen”
  • een vragenlijst om inzicht te krijgen in je opvattingen (“kleur”)
  • de werkelijkheidsopvattingen komen voort uit archetypische opvattingen, die ten grondslag liggen aan ons hele universum
  • de keuze van een passende methode volgt uit de karakteristieken van de probleemeigenaar, de groep, de omgeving, het gegeven probleem en de gewenste resultaten
  • veranderingen zijn op te vatten als een reeks geneste spelen
  • inzicht in eigen opvattingen (motieven, karakter, ervaringen) en die van anderen verminderen de last van problemen en issues
  • een overzichtelijke indeling van methoden en technieken om te veranderen
  • omgaan met paradoxen

Rond het boek wil ik een aantal diensten en service aanbieden, waardoor het faciliteren als tweede beroep lichter wordt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.