Heb ik een externe facilitator nodig?  Geef je situatie aan

  A. Aantal deelnemers
  1 6 of minder
  2 6 – 20
  3 21 – 60
  6 Meer dan 60
  1236
  B. Herkomst deelnemers
  1 Zelfde groep, achtergrond, afdeling, functie, binnen één organisatie
  2 Zelfde groep of organisatie, verschillende achtergrond, functies, afdelingen
  3 Zelfde groep of organisatie met enkele van daarbuiten
  6 Van verschillende organisaties, (publieke) groepen en/of tegenstanders
  1236
  C. Overeenkomsten deelnemers
  1 Vergelijkbare opleiding, status, achtergrond, we kennen elkaar
  2 Vergelijkbare opleiding, status, achtergrond, ze kennen elkaar enigszins
  3 Verschillen in opleiding, status of achtergrond. Ze kennen elkaar nauwelijks
  6 Generatie-, status-, taal- en/of cultuurverschillen. Kennen elkaar niet.
  1236
  D. Positie deelnemers
  1 Gezamenlijk belang
  2 Aanvullende belangen (in keten)
  3 Tegenstrijdige belangen (concurrenten) maar ongeveer gelijkwaardig
  6 Tegenstrijdige belangen en ongelijkwaardige machtsverhoudingen
  1236
  E. Tijdsdruk
  1 Noodsituatie: situatie is acuut, snel, binnen twee dagen tot weken resultaat
  2 Tijdsdruk, resultaat nodig binnen weken tot maanden
  3 Op enige termijn; besluiten met reikwijdte van maanden tot jaar
  6 Lange termijn; beleid, innovatie, verkenning: meer dan een jaar
  1236
  F. Complexiteit of frequentie
  1 Weinig ingewikkeld, duidelijk, routinematig of wekelijks bijeenkomst
  2 Enige ingewikkeldheid of maandelijkse bijeenkomst
  3 Ingewikkeld, onzekerheden of jaarlijkse bijeenkomst; congres, conferentie
  6 Complex, eenmalige of unieke bijeenkomst; project opstart, projectevaluatie
  1236
  G. Risico
  1 Geen of weinig, resultaten bekend en haalbaar
  2 Enig risico, resultaten onduidelijk of moeilijk haalbaar
  3 Risicovol, resultaten onduidelijk en haalbaarheid onduidelijk
  6 Hoog (afbreuk)risico, (ernstige) negatieve gevolgen bij uitblijven resultaten
  1236
  H. Uitgaven versus inkomsten
  1 Routine, alleen interne kosten of vaste kosten
  2 Enige extra uitgaven, marginaal effect op inkomsten
  3 Veel uitgaven: aan deelnemers, sprekers, ruimte; Groot effect op inkomsten
  6 Investeringen: Return on Investment belangrijk
  1236

  Verstuur je scores