Voorwoord

YeunYen Beste lezer,

Eindelijk een praktijkboek over de toegevoegde waarde van gefaciliteerde bijeenkomsten voor opdrachtgevers en deelnemers. Voor een opdrachtgever verschaft dit boek inzicht in mogelijke resultaten die een facilitator u kan bieden. Voor een deelnemer wat u kunt verwachten van een gefaciliteerde bijeenkomst. En voor de professional, betrokken bij veranderingen met organisaties, geeft dit boek inzicht in de wijze waarop u zich kunt laten ondersteunen of zelf kunt faciliteren. Als laatste willen we ook collega facilitators aanspreken: een blik in elkaars keuken.

Bijna 30 auteurs droegen belangeloos bij aan dit boek. Daardoor krijgt u als lezer een goed beeld van de breedte en diepte van het werkveld van faciliteren van bijeenkomsten. Prof. Dr. Thijs Homan geeft zijn visie op faciliteren als emergent fenomeen. Daarop volgt een hoofdstuk dat ingaat op de vraag Wat is faciliteren? De kern bestaat uit 24 voorbeelden van faciliteren in de praktijk: workshops, brainstormsessies, vergaderingen, sessies als onderdeel van veranderingstrajecten. In het hoofdstuk Wat betekent faciliteren in de praktijk zoeken we naar de rode draad uit de praktijkverhalen. Het hoofdstuk over de International Association of Facilitators (IAF) beschrijft de competenties van een gecertificeerde facilitator (CPF). Tenslotte bevat dit boek ook een checklist: Heb ik een facilitator nodig?, met een aantal praktische tips.

De IAF Chapter Netherlands ondersteunde het initiatief voor dit boek na een opmerking van Marc van Seters: “Geven jullie ter gelegenheid van de 10e IAF Nederland Conferentie een boek uit?”. We danken onze mede-redactieleden voor hun inzet en rol in de totstandkoming van dit boek: Carolien de Monchy en Laura ten Ham. Zonder redacteur en ghostwriter Ceciel Fruijtier en grafisch ontwerpster Titia Lelie zou dit boek niet zo leesbaar en aantrekkelijk zijn. Sipke Gelling en Hans van Klaveren hielpen ons als uitgever en drukker. Last but not least bedanken we alle auteurs die aan dit boek hebben bijgedragen.
Faciliteren zonder Omwegen brengt het vak faciliteren onder de aandacht. We hopen hiermee te bereiken dat u vaker aan een geïnspireerde, innovatieve, betrokken en vooral nuttige bijeenkomst zult deelnemen.

Henri Haarmans CPF
Jan Lelie CPF
Voorzitter en Bestuurslid IAF Nederland