mind@work

Logo mind@workmind@work – Samen Beslist Beter Besluiten – is sinds 1 juli 2019 weer een vennootschap onder firma (VOF) van Jan Lelie en Godard van Randwijck die zich richt op zowel het versnellen en verbeteren van UW besluitvormingsprocessen als op het ontwikkelen van software hiervoor en software voor specifieke toepassingen. Na een aantal jaren als eenmanszaak, gaan we weer verder waar we gebleven waren.

De nadruk ligt op PROCESSEN. De inhoud, die meestal op de voorgrond staat, leveren opdrachtgever, probleemeigenaar en de deelnemers aan de bijeenkomsten. mind@work heeft ervaring met het begeleiden van besluitvormingsprocessen sinds 1988. De algemene naam daarvoor is faciliteren, modereren, procesbegeleiding, voorzitten.

IBAN: NL11RABO0144391147 t.n.v. mind at work, Den Haag
Btwnummer mindatwork: NL-976.09.043.B.01
Nummer kamer van Koophandel Haaglanden 27169489

mind@work heeft een unieke methode ontwikkeld om voor elke situatie de beste passende tools, werkvorm en technieken te vinden. Een dergelijke methode heet een metapraxis: op basis van de concrete situatie bepalen we de best passende handelingen (“praxis”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.