mind@work

Logo mind@workmind@work – Samen Beslist Beter Besluiten – is momenteel een eenmanszaak die zich richt op het versnellen en verbeteren van UW besluitvormingsprocessen. De nadruk ligt op PROCESSEN. De inhoud, die meestal op de voorgrond staat, leveren opdrachtgever, probleemeigenaar en de deelnemers aan de bijeenkomsten. mind@work heeft ervaring met het begeleiden van besluitvormingsprocessen sinds 1988. De algemene naam daarvoor is faciliteren, modereren, procesbegeleiding, voorzitten.

IBAN: NL11RABO0144391147 t.n.v. mind at work, Den Haag
Btwnummer mindatwork: NL-976.09.043.B.01
Nummer kamer van Koophandel Haaglanden 27169489

mind@work heeft een unieke methode ontwikkeld om voor elke situatie de beste passende tools, werkvorm en technieken te vinden. Een dergelijke methode heet een metapraxis: op basis van de concrete situatie bepalen we de best passende handelingen (“praxis”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.