Je gegevens zijn heilig

Updated: Jan 9, 2019 @ 11:59 door Jan Lelie

Verklaring. Door via onze websites, waaronder mindatwork.nl, faciliteren-als-tweede-beroep.nl, https://facilitationguru.wordpress.com/ te bezoeken en/of  www.facilati.tv een contact aan te gaan met mind@work, verklaart u op de hoogte te zijn van deze verklaring. Deze privacy verklaring is bedoeld als onderdeel van de algemene voorwaarden waaronder mind@work economisch actief is als dienstverlener op het gebied van het begeleiden van workshops en bijeenkomsten met groepen (faciliteren), project- en verandermanagement en het ontwikkelen van tools, methode en technieken – waaronder begrepen software – voor die activiteiten. In deze verklaring beschrijft mind@work het beheer van de aan haar toevertrouwde gegevens. De algemene regel is, dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze door u versterkt zijn en het bevorderen van de die doelen in algemene zin. Daarbij verklaart mind@work zorgvuldig te werk te zullen gaan. Voor alle vragen op dit gebied, kunt u contact opnemen met mind@work via e-mail: janlelie@mindatwork.nl

WordPress. mind@work maakt gebruik van WordPress en Jetpack voor het opmaken en onderhoud van de site. Daartoe houdt WordPress en Jetpack automatisch gegevens bij. Zie https://automattic.com/privacy-notice/ voor meer informatie hierover.

mind@work verklaart alleen gegevens vast te leggen en te beheren ten behoeve van het uitvoeren van opdrachten, waaronder begrepen trainingen en het ontwikkelen van diensten en producten. mind@work legt naast e-mail adressen, telefoonnummers en webadressen, de NAW-gegevens vast van klanten, opdrachtgevers, deelnemers aan workshops, trainingen, conferenties en leergangen, voor de inhoudelijke en administratieve afhandeling.

Gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke termijnen. mind@work ziet toe op het correcte gebruik van deze gegevens, ook door partijen die door haar in de processen betrokken zijn. Jaarlijks herziet mind@work dit gebruik door haar en door derden. De laatste keer was dit op 8 januari 2019.

Voor de administratieve en financiële verwerking van gegevens maakt mind@work gebruik van dienstverleners die beschikken over afdoende verklaringen over privacy en gegevensbeveiliging. mind@work controleert dit jaarlijks. Voor de actuale situatie kunt u contact opnemen met mind@work.

mind@work beschikt over een verwerkingsregister van data, waarvan deze pagina een onderdeel uitmaakt.Klant- en factuurgegevens zijn opgeslagen op PC’s, in cloud diensten en op back-ups in bestanden onder de naam “Facturen” en “Klanten”. Alle – behalve de “Public” bestanden -,zijn beschermd met een password. Delen van bestanden en gegevens blijft beperkt tot noodzakelijke voor de uitvoering van de bedrijfsmatige activiteiten en de verbetering van de diensten.

Gegevens, waaronder foto’s, van deelnemers aan sessies, workshops, bijeenkomsten en conferenties, voor zover niet geregistreerd als klanten, zijn opgeslagen voor het gebruik van de dienstverlening en worden alleen gebruikt voor die doeleinden en op door mind@work beheerde websites en media. De gegevens worden alleen aan die klanten en opdrachtgevers ter beschikking gesteld. Bij wijze van uitzondering mag incidenteel gebruik voor de promotie van diensten en producten van mind@work plaatsvinden.

Mensen op dit materiaal worden zoveel mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Bij het gebruik van foto’s worden de kenmerken van individuele deelnemers zoveel mogelijk onherkenbaar gemaakt. In een overgangsperiode kan het voorkomen dat op bestaande pagina’s foto’s en materiaal voorkomt wat niet of onvoldoende geanonimiseerd is. Indien dit het geval is, verzoek ik u contact met me op te nemen via janlelie@mindatwork.nl .

Voor mailings wordt gebruik gemaakt van eigen bestanden, opgeslagen in spread-sheets of door passwords beschermde e-mail applicaties.

De gegevens zijn op geslagen in door passwords beschermde computers en op cloud diensten, ook met passwords beschermd. Back ups worden bijgehouden op datadragers die niet aan het netwerk zijn verbonden en opgeslagen in daartoe aangeschafte kluizen.

Voor het toestaan van cookies geldt een termijn van 360 dagen.

Contact. U kunt de door mind@work over u opgeslagen gegevens opvragen, door te bellen naar 065 468 5114 en/of het sturen van een mail aan janlelie@mindatwork.nl onder vermelding van “informatie aanvraag opgeslagen gegevens”. Of maak gebruik van … contact-formulie … r/ mind@work draagt zorg voor binnen 10 werkdagen reageren op uw verzoeken.