Privacy verklaring

 

mind@work verklaart geen gegevens vast te leggen met een hoog privacy risico. mind@work legt NAW-gegevens vast van klanten, opdrachtgevers, deelnemers aan workshops, trainingen, conferenties en leergangen, voor de administratieve afhandeling. De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke termijnen.

mind@work beschikt over een verwerkingsregister van data, waarvan deze pagina een onderdeel uitmaakt.

Klant- en factuurgegevens zijn opgeslagen op PC’s, in cloud diensten en op back-ups in bestanden onder de naam “Facturen” en “Klanten”.

Gegevens van deelnemers aan sessies, workshops en conferenties, voor zover niet geregistreerd als klanten, zijn opgeslagen voor de duur van de dienstverlening en worden alleen gebruikt voor die doeleinden.

Voor mailings wordt gebruik gemaakt van eigen bestanden, opgeslagen in spread-sheets of door pass words beschermde e-mail applicaties.

De gegevens zijn op geslagen in door pass words beschermde computers en op cloud diensten, ook met pass words beschermd. Back ups worden bijgehouden op datadragers die niet aan het netwerk zijn verbonden en opgeslagen in daartoe aangeschafte kluizen.

U kunt de door mind@work over u opgeslagen gegevens opvragen, door middel van bijgaand formulier en/of het sturen van een mail aan janlelie@mindatwork,nl onder vermelding van “informatie aanvraag opgeslagen gegevens”. mind@work draagt zorg voor het zo snel mogelijk beantwoorden van uw mail.