Workshops faciliteren

mind@work faciliteert, loodst, begeleidt, gidst al doende bij

  1. Vergaderingen, meetings en workshops
  2. Kennisoverdracht, inspraak en medezeggenschap
  3. Dialoog, gesprek en conversaties
  4. Conferenties, hei-sessies en symposia

Daarbij kan mind@work adviseren over opzet en inrichting van (vergader)ruimtes. Ook coach en begeleid ik professionele facilitators en professionals die faciliteren.

Eigen methodologie
Jan Lelie heeft met mind@work een universeel toepasbare methodologie uitgevonden, die besluitvorming verbetert. Het gaat daarbij om zowel het bereiken van concrete resultaten, als de wijze van samenwerken, waarmee die resultaten bereikt worden. Alle diensten hebben gemeenschappelijk dat ze communiceren, vertrouwen, samenwerken en betrokkenheid van de deelnemers vergroten om merkbaar en meetbaar betere resultaten te bereiken.

Werking van het brein
mind@work gebruikt zowel de inzichten uit de werking van het menselijk brein, als ervaringen uit de praktijk van het werken met groepen. Vandaar de naam “mind@work”. Een van de cruciale inzichten bestaat uit het idee, dat je niet anders kan, dan “verschil maken” (heel simpel, door ervaren, denken, voelen) en dat de wijze waarop we werken met die verschillen, het succes van ons veranderen bepaalt. Dan hebben we het over samenwerken, betrokkenheid en vertrouwen.

Uw voordeel volgt uit gedragen, gemeenschappelijke besluiten. Uit de kwaliteitsleer (Lean, Total Quality Control, 6Sigma) weten we, dat hoe eerder we een proces leren om te gaan met verschillen ( “fouten”), hoe lager de kosten. In één keer goed doen, gaat niet vanzelf. Daar hebben we elkaar voor nodig en het vermogen om open te praten over verschillen.