Begeleiden van organisatieverandering

Ontmoeting op de EtnaJan Lelie heeft in de loop van de tijd veel veranderingsprojecten uitgevoerd. Niet alleen in lijnfuncties, (productie manager), maar ook in staffunctie, (adviseur, projectleider) en als (externe) project- of programmaleider. In eerste instantie in automatiseringsprojecten, daarna in logistieke verbeteringsprogramma’s en de laatste jaren in complexe en meer maatschappelijke veranderingen. Via opleiding, training en ervaring heeft hij ervaring met een heel scala aan methoden en technieken voor het succesvol initiëren, plannen en implementeren van verandering. Hij heeft kennis en ervaring met:
– informatie analyse en informatie architectuur
– Agile, Open Space
– project management (Prince2)
– methoden en technieken van de Lerende Organisatie
– Total Quality Management, EFQM, 6sigma, JIT (Just In Time), LEAN
– Theory of Constraints (Goldratt)

Laatste wijzigingen: Mar 6, 2018 @ 10:55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.