Besluitenwinkel.nl

Doe iets en neem dan een besluit
De grootste verrassing: je hoeft het niet helemaal met elkaar eens te zijn, om iets te besluiten. In vergaderingen proberen we het met elkaar eens te worden over het hoe. Maar vaak gaat het dan over “hoe als …. ?” Sneller werkt om het eens te worden over wat, dan wat te gaan doen en dan pas te besluiten over “hoe“.

Met de metaforenmethode van mind@work bepalen we met elkaar “het wat”, waar hebben we het over. Dan gaan we wat doen en daarna volgt het hoe, “als van zelf”.

Geef aandacht aan wat je kunt beheersen:
je zelf.

De mind@work methode doet dat op deze wijze:

  1. Intake: welke situatie, welke intenties, wat zijn de gewenste resultaten
  2. Inventarisatie fase: waar staan we? Onderzoeken vanuit diverse perspectieven
  3. Exploratie fase: welke landschap? Uitvinden van mogelijkheden
  4. Conclusie fase: welke weg? Afwegen van effectieve alternatieven
  5. Exploitatie fase: hoe op weg? Besluiten van wat, wie, waarmee en hoe
  6. Communicatie fase: hoe stemmen we acties op elkaar af? Maken van afspraken
  7. Uitvoeringsfase: rapport met aanwijzingen hoe op koers te blijven

Bij elk van deze stappen hanteer ik een passende techniek. Deze is altijd gebaseerd op de werking van de menselijke geest. Elders op de website kan u meer informatie vinden, of neem direct contact op.

Meer kunnen? Nog effectiever, productiever, creatiever en efficiënter? Neem contact op met mind@work. mind@work is bekend met methoden en technieken als Agile, Appriciative Inquiry, Brainstormen, Dialoog, Lean, Serious Play, Systemisch werk, etc. Daarbij leer ik de deelnemers ook om effectiever te zijn.

Tijdelijk Aanbod / Temporary Offer
Ontvang bij een vrijblijvend gesprek een exemplaar van het boek "Faciliteren zonder omwegen - 24 voorbeelden uit de praktijk"
Receive a copy of our book with 24 international cases on facilitation (excluding shipping costs)

Faciliteren zonder OmwegenDiverging Conversation on Facilitation - 24 practical casesI'm interested, but want to know the expensesHeb ik al (Already got them)Nee, dank je wel. (Thanks, but no thanks.)

Het gaat over / is about (meer dan één / more than one)
Vrijblijvende informatie over mind@workFaciliterenEen bijeenkomstKunstmest, Faciliteren voor eXPertsAdvies over workshopAbout facilitation (In English)Anders/other

Oct 14, 2019 @ 16:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.