Facilitator nodig?

Heeft u bij uw volgende bijeenkomst een loods, begeleider of gids nodig? Hier staat de checklist uit Faciliteren zonder Omwegen als vragenlijst. Na invullen ontvangt u een e-mail met verwijzingen naar de verschillende opties.Geef je situatie aan

A. Aantal deelnemers
1 6 of minder
2 6 – 20
3 21 – 60
6 Meer dan 60
1236
B. Herkomst deelnemers
1 Zelfde groep, achtergrond, afdeling, functie, binnen één organisatie
2 Zelfde groep of organisatie, verschillende achtergrond, functies, afdelingen
3 Zelfde groep of organisatie met enkele van daarbuiten
6 Van verschillende organisaties, (publieke) groepen en/of tegenstanders
1236
C. Overeenkomsten deelnemers
1 Vergelijkbare opleiding, status, achtergrond, we kennen elkaar
2 Vergelijkbare opleiding, status, achtergrond, ze kennen elkaar enigszins
3 Verschillen in opleiding, status of achtergrond. Ze kennen elkaar nauwelijks
6 Generatie-, status-, taal- en/of cultuurverschillen. Kennen elkaar niet.
1236
D. Positie deelnemers
1 Gezamenlijk belang
2 Aanvullende belangen (in keten)
3 Tegenstrijdige belangen (concurrenten) maar ongeveer gelijkwaardig
6 Tegenstrijdige belangen en ongelijkwaardige machtsverhoudingen
1236
E. Tijdsdruk
1 Noodsituatie: situatie is acuut, snel, binnen twee dagen tot weken resultaat
2 Tijdsdruk, resultaat nodig binnen weken tot maanden
3 Op enige termijn; besluiten met reikwijdte van maanden tot jaar
6 Lange termijn; beleid, innovatie, verkenning: meer dan een jaar
1236
F. Complexiteit of frequentie
1 Weinig ingewikkeld, duidelijk, routinematig of wekelijks bijeenkomst
2 Enige ingewikkeldheid of maandelijkse bijeenkomst
3 Ingewikkeld, onzekerheden of jaarlijkse bijeenkomst; congres, conferentie
6 Complex, eenmalige of unieke bijeenkomst; project opstart, projectevaluatie
1236
G. Risico
1 Geen of weinig, resultaten bekend en haalbaar
2 Enig risico, resultaten onduidelijk of moeilijk haalbaar
3 Risicovol, resultaten onduidelijk en haalbaarheid onduidelijk
6 Hoog (afbreuk)risico, (ernstige) negatieve gevolgen bij uitblijven resultaten
1236
H. Uitgaven versus inkomsten
1 Routine, alleen interne kosten of vaste kosten
2 Enige extra uitgaven, marginaal effect op inkomsten
3 Veel uitgaven: aan deelnemers, sprekers, ruimte; Groot effect op inkomsten
6 Investeringen: Return on Investment belangrijk
1236

Verstuur je scores

GROEN: Bij een score tot ongeveer 14 is sprake van routinematige besluiten. Hoewel er geen (externe) begeleiding nodig is, kan het voor de onderlinge betrekkingen goed werken om wat vrijere vormen te gebruiken.

ORANJE: Bij een score tussen 14 en 22 kan begeleiding nuttig zijn. Vraag bijvoorbeeld een collega of een ervaren iemand van een andere afdeling te sparren. Bereid in ieder geval de belangrijke punten goed voor.

ROOD: Bij een score van meer dan 22: neem een (externe) begeleider. U moet zowel de inhoud als het proces sturen. U moet omgaan met voor- en tegenstanders, inspraak, tegenspraak en voorspraak. Bereid de bijeenkomst goed voor, bij voorkeur samen met een professional.

Updated: May 3, 2018 @ 11:58 door Author: Jan Lelie