mind@work methodologie

Je mind is daarmee ook niet gelokaliseerd. Ze heeft geen vaste plek of structuur. Ze wordt doorlopend “opgemaakt”. Voor het gemak, gaan we ervan uit,dat de geest in je hersenen zit. Maar ze zit net zo min in je hersenen, als de beweging van een auto in de motor zit. (Bennet en Hacker) Het unieke aan de “geest in je brein”, is dat die je hele wezen representeert, dat het de enige is, die toegang tot zichzelf heeft.

Anderzijds concludeer ik, dat alles “geest” heeft. Met andere woorden, of je nu een mens bent of een dier, je bezit een “mind” of “geest”. Alleen, omdat een menselijke mind is afgesteld op de menselijke situatie, herkennen we gelijkgestemde geesten gemakkelijker. Zo werkt nu eenmaal een sjabloonfilter. Het lijkt dus niet alsof uw huisdier een eigen mind heeft, het kan ook niet anders zijn en anders zijn. Maar net als met de geest van een ander mens, je kan hem niet lenen.

Het houdt verder in, dat er op elke schaal eenzelfde fenomeen optreedt. Dus ook bijvoorbeeld je hart heeft een eigen “geest”, je ogen of je handen. En ook iedere cel in je lichaam. Opnieuw, dit is voor ons onbegrijpelijk, omdat deze “minds” van een ander orde zijn. Wij kunnen alleen de “mind lezen” van ongeveer gelijkwaardige wezens.

The Human Mind is a Metaphor of the Whole of Nature – Emersosn, 1830

De andere kant op, houdt dit in, dat elk natuurlijk systeem, zoals een bos, rivierendelta, zee, ook een eigen “mind” lijkt te hebben, tot aan de dynamiek van ons zonnestelsel en de kosmos toe. Omdat de structuren van alle processen met elkaar overeenkomen, kunnen we ze wel begrijpen, maar niet kennen. Dit inzicht pas ik toe in de methode: ook zonder te weten hoe het werkt, kan je met een groep tot een gemeenschappelijke “mind” komen.

De meest vergaande conclusie die ik trek, is dat systemen zoals een organisatie, financieel, politiek of juridisch systeem ook een eigen “geest” hebben, die niet afhankelijk is van de onderliggende dynamiek. Zoals we geen toegang hebben tot de mind van een huisdier, zo hebben we ook maar met moeite toegang tot de mind van een economisch systeem. De metaforen die we gebruiken, baseren we op huis-tuinen-keuken ervaringen.

Letterlijk figuurlijk
IMG_20150109_151406Beeldspraak. Hoe weet je de betekenis van een woord? Die vraag heeft me jarenlang bezig gehouden. Een woordenboek geeft alleen andere woorden. In mijn hoofd zit geen woordenboek. Toch herken jij de betekenis van deze woorden zonder ze op te zoeken. Uit mijn onderzoek volgt, dat we hebben geleerd om de betekenis te raden op basis van de context, de omgeving, de situatie. Betekenis is voorwaardelijk. Je hebt geleerd, om de verrassing te minimaliseren. En je bent daar zo goed in, dat je moet lachen, wanneer je het mis hebt. Daarop berust de werking van humor.