Waar staat mind@work voor?

mind@work staat zowel voor

  • Concrete ervaring uit honderden sessies en workshops
  • Betrokkenheid bij mensen, bij faciliteren van workshops, vergaderingen en meetings
  • Gestructureerde methode voor intake, ontwerp, uitvoering en rapportage
  • Metafoor voor de werking van de (menselijke) geest

  Die laatste onderbouwt de methodologie.

  mind@work: consistente methoden voor betere besluitvorming
  Waarom? Mensen hebben elkaar nodig, om met elkaar de complexiteit van de situatie te onderzoeken en concrete stappen te ondernemen om hun situatie te verbeteren. mind@work bestaat uit een eenvoudig toepasbare werkwijze om met elkaar de situatie te verbeelden en beschrijven.

  Hoe? Door met elkaar de ruimte in de met elkaar opgestelde elementen te bevragen, te bespreken en daar eigen conclusies aan te verbinden. mind@work faciliteert dit en traint en coacht deelnemers om beter elkaar beter te leren waarnemen.

  Wat?Het antwoord op hoe? is ja!“: de acties en activiteiten dienen zich al snel aan. Communicatie gaat dan over van betekenis geven op het afstemmen van acties en activiteiten. Mind@work maakt, dat de deelnemers elkaar beter op het spoor naar de gezamenlijke resultaten kunnen houden.

  10-stappen Methode mind@work
  De methode combineert jarenlange ervaring in het werken met groepen, in allerlei samenstellingen en met diverse methoden en technieken met wetenschappelijke kennis over gedrag van mensen in systemen, zowel de biologie, als de biografie.

  1. Check in
  2. Vaststellen van het waarom van de bijeenkomst, de situatie en de vraag waarop we antwoord nodig hebben
  3. Inventariseren van de elementen van de situatie
  4. Beschrijven van de omgeving waarbinnen de situatie zich afspeelt
  5. Kiezen en opstellen van figuren die elementen voorstellen
  6. Converseren over de situatie, de duidingen en betekenissen
  7. Eventueel aanpassen van de vraag en Uitvinden van passende antwoorden op de vragen
  8. Formuleren van persoonlijke acties ter verbetering
  9. Afstemmen van de acties op elkaar en voorbereiden uitvoering
  10. Check out

  mind@work als metafoor
  Wat werkt er, wat “maakt dat je werkt”? Sommigen noemen het “ziel”, “geest”. Ik noem het “mind”, vandaar “mind-at-work”. Hoe je lichaam werkt, blijft een raadsel. Je kan wel gedrag waarnemen, maar gedrag niet zinvol herleiden naar een oorzaak. Voor wat er werkt, gebruik ik het woord “mind”.

  Iedereen bezit een unieke, eigen mind. Niet als een ding, zoals een auto. Je kan je “mind” niet weggeven of uitlenen. Je kan je “mind” dus ook niet besturen als een auto, noch bestuurt je mind jou. Toch weet jij en weet ik, dat je zoiets als een “mind” hebt. “Mind” is ook geen niet-ding.

  Onder “mind” versta ik je mentale toestanden waarmee je je lichaam afstemt op de actuele situatie. Je “mind” werkt door je ervaringen te gebruiken als een mentale gereedschapskist. In de meeste eenvoudig gevallen, kan je de klusjes aan met je mind. In de meer complexe gevallen, vooral met andere mensen, heb je meer werk en kan je wel wat ondersteuning gebruiken van mind@work.

About Lelie Jan

Met diversiteit kom je verder, wanneer je elkaar beter begrijpt.  Jan Lelie kan helpen. Ik faciliteer besluitvorming met behulp van mijn mind@work methode. Sommigen noemen het agile, anderen lean of serious play. Het zit er allemaal in. Daarnaast geef ik workshops en master classes aan professionals die zelf beter willen faciliteren.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.