Workshop Hoe Maken we Orde uit Chaos?

Op vrijdag 30 maart aanstaande organiseer ik een workshop over de “mind@work” methode, voor ervaren facilitators, consultants, (verander/project) managers. Ik heb de  methode uitgevonden, door een aantal technieken te combineren. Tegelijkertijd berust de methode op universele principes van ruimte, gedrag, leven, betekenis, orde uit chaos en faciliteren.

Deze aanpak is het Ei van Columbus! Je ziet het alleen pas, wanneer je het door hebt. Erg simpel, gemakkelijk na te doen, maar verre van eenvoudig.


Onzekerheid schept chaos
Elke situatie oogt complex. Toeval regeert. Onzekerheid of twijfel komt voort uit gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis, kan je als facilitator in verschillende situaties voor de voeten lopen. Bij het aannemen van een opdracht, het starten van een project. Maar ook bij het managen van een crisis, een conflict. Onzekerheid speelt een rol bij innovatie, ICT projecten en reorganisaties. Hoe kan je het beste met onzekerheid omgaan, wanneer je niet alles weet? Met groepen mensen, waar je ook niet alles van weet?

Deelnemers aan een bijeenkomst weten ook niet alles. Bij hen speelt ook onzekerheid en twijfel. Daarbij, verwachten ze van elkaar, dat de ander wel weet, “wat er speelt”. Tegelijkertijd, kunnen ze dat niet tegen elkaar zeggen. Dat maakt je werk als facilitator nog moeilijker. Kortom, twijfel, onzekerheid en chaos.

De mind@work methode maakt gebruik van het fenomeen van zelforganisatie uit chaos. Zonder het probleem van gebrek aan zekerheid, veiligheid of controle te adresseren. Door de diversiteit van de deelnemers adequaat te gebruiken. Meer over de methode kan je vinden op de pagina mind@work methode.

Hulp bij vertalen van complexe zaken.

Werkwijze
De mind@work methode biedt een pragmatische oplossing voor het faciliteren van complexiteit en chaos. Ik maak gebruik van bekende technieken zoals brainstormen, configureren, (LEGO) serious gaming, simulatie, clean language en metaforen. De combinatie maakt het vernieuwend.

De methode is geschikt voor intake, coaching en toepassing in complexe en problematische situaties. De methode werkt onafhankelijk van taal of cultuur van de deelnemers. Ook is deze methode zeer geschikt bij laaggeletterdheid, taalbarrières en cultuurverschillen.  Ze blijkt bijzonder geschikt voor het vinden van mogelijkheden bij complexe problemen met grote diversiteit.

Vereisten
De methode vereist ervaring in het werken met groepen, openheid en kennis van Verbindende Communicatie, “Clean Language” , dialoogtechnieken en/of werken met metaforen.

Eenvoud als kenmerk
De methode lijkt kinderlijk eenvoudig. Tegelijkertijd berust ze op de universele principes van zelforganisatie en menselijke communicatie. Het blijkt niet noodzakelijk te zijn om de achterliggende werking ervan te begrijpen, hoewel dat wel helpt in het ontwerpen en interveniëren. Door de methode, maken de deelnemers aan elkaar duidelijk, “waar ze staan”, “wat er speelt” en “hoe we verder gaan”.

Programma (tijden bij benadering)
13.00 Ontvangst
13.15 Opening, Check in
14.00 Twee of drie oefeningen
15.00 Pauze
15.30 Gemeenschappelijke case
16.30 Orde dankzij chaostheorie
17.00 Einde

Na afloop van de workshop kunnen de meeste deelnemers de methode gaan toepassen.

Op basis van hun ervaring, deelname aan Kunstmest (of vergelijkbaar) en deelname aan een community, kunnen deelnemers een certificaat “gecertificeerd mind@work methode” verkrijgen.

De workshop is in eerste instantie bedoeld voor deelnemers aan de leergang Kunstmest, Faciliteren voor Professionals. Kennis van “Faciliteren als Tweede Beroep” is een voordeel, maar niet noodzakelijk.

Meer informatie: janlelie”at”mindatwork.nl of via:

  Ik doe aan de workshop Faciliteren van orde uit Chaos (en complexiteit)

  Deelnamekosten:
  100 euro of 50 euro (ex btw) voor (ex-)deelnemers van Kunstmest; 75 euro voor leden of vrienden IAF-Nederland

  Plaats: Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, Geestbrugkade 32 en 35, 2281 CX Rijswijk

  Factuur gegevens

  Eventueel bericht

  Bij onverhoopte annulering geen restitutie; vervangen door een ander mag wel of deelname op een latere datum.
  Algemene voorwaarden, zie https://www.mindatwork.nl/contact/algemene-voorwaarden/

   


  Leren faciliteren
  In de workshop besteden we aandacht aan het faciliteren van e volgende stappen van een bijeenkomst:

  1. Inventarisatie fase: waar staan we? Onderzoeken vanuit diverse perspectieven
  2. Exploratie fase: welke landschap? Uitvinden van mogelijkheden
  3. Conclusie fase: welke weg? Afwegen van effectieve alternatieven

  Voor de andere stappen, verwijs ik naar de Leergang Kunstmest, Faciliteren voor eXPerts.

  Last modified: Mar 12, 2018 @ 18:05

  About Lelie Jan

  Met diversiteit kom je verder, wanneer je elkaar beter begrijpt.  Jan Lelie kan helpen. Ik faciliteer besluitvorming met behulp van mijn mind@work methode. Sommigen noemen het agile, anderen lean of serious play. Het zit er allemaal in. Daarnaast geef ik workshops en master classes aan professionals die zelf beter willen faciliteren.
  This entry was posted in Faciliteren, Kunstmest voor faciliteren, Workshop and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.