De weg van faciliteren in 2011

Koning of koningin?Fascinerend Nieuwjaar! De ontwikkeling van faciliteren als een aparte weg, een aparte discipline naast adviseren, coachen, mediation, trainen, zal in 2011 verder doorzetten. Een concreet teken daarvan is het toenemend aanbod van vergaderruimte. Vergaderruimte moet gevuld worden en niemand zit te wachten op vullen met holle woorden. Wanneer een aanbieder van ruimte toegevoegde waarde wil leveren, zal deze ook in staat moeten zijn om adequate ondersteuning van het proces te leveren. Facilitators kunnen die leveren. Dit jaar zal ik me gaan wijden aan het leveren van een snelle intake en keuze van technieken, waardoor een “u vraagt en wij draaien” dezelfde dag mogelijk is.

Faciliteren, vormen van interveniëren in groepsprocessen, ontwikkelt zich ook als een antwoord op de toenemende complexiteit. Faciliteren geeft antwoorden op latente behoeftes die samenhangen met zowel grote maatschappelijke vraagstukken als individuele verlangens. Het is juist deze combinatie die faciliteren fascinerend en lastig maakt. Denk bij de maatschappelijke vraagstukken aan:

  • toenemend specialisatie en daarmee samenhangende noodzaak tot samenwerken
  • verdere interdependentie en daardoor meer wensen tot betere afspraken
  • snellere ontwikkelingen en daaraan gepaard gaande risico’s
  • communiceren als leitmotiv, in zowel organisaties als in de samenleving, waardoor overleggen sneller en effectiever kan en moet

Tegelijkertijd nemen de individuele behoeftes toe:

  • mensen willen er toe doen, gehoord en begrepen worden
  • iedereen verlangt naar meer grip op je eigen situatie
  • haast, druk, competitie doet vergeten wie je bent en waar je naar toe wilt
  • uiteindelijk willen mensen er zijn voor elkaar, van gezin en familie via bedrijf en organisatie tot maatschappij

Deze ontwikkelingen staan niet los van elkaar; het zijn de uitersten van dezelfde paradox: gemeenschappelijk wezen. Op welke manier kan je worden wie je bent, langs de verschillende wegen van faciliteren.

This entry was posted in 2011, Faciliteren, Gemeenschap, Ontwikkeling, Samenleving and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.